ແມ່ຕູ້ ອາຍຸ 94 ປີ ລ້ຽງລູກສາວຝາແຝດ ທີ່ພີການນອນຕິດຕຽງດົນກວ່າ 40 ປີ

0
2681

ຄວາມຮັກແມ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າສິ່ງໃດ! ແມ່ຕູ້ ຈ້ອຍ ຈິດຕະລະພິນິດ ອາຍຸ 94 ປີ ລ້ຽງລູກສາວຝາແຝດ ທີ່ພີການມາແຕ່ກຳເນີດນອນຕິດຕຽງດົນກວ່າ 40 ປີ ໂດຍອາໄສຢູ່ບ້ານຫຼັງໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໝູ່ບ້ານ ດົງພຣະຣາມ ເມືອງປາຈີນບຸລີ ແຂວງປາຈີນບຸລີປະເທດໄທ.

ແມ່ຕູ້ຈ້ອຍຜູ້ເປັນແມ່ເລົ່າວ່າ: ລູກສາວຝາແຝດເປັນໂຣກກະດູກງອກມາຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 6 ປີ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໂຕເອງໄດ້ ຈົນຮອດປັດຈຸບັນດູແລເບິ່ງແຍງລູກສາວຝາແຝດທັງຄູ່ດົນກວ່າ 40 ປີແລ້ວໂດຍແຕ່ລະມື້ຈະປ້ອນເຂົ້າ ປ້ອນນ້ຳ ແລະ ເຮັດຄວາມສະອາດ ບໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນບາດແຜທັບເສັ້ນ ໃນຊ່ວງທຳອິດ ລູກສາວຄົນທີ 1 ຊື່ວ່າ: ທິດາຣັດ ຫຼື ເລັກ ອາຍຸ 52 ປີ ຈະນອນຢູ່ບ່ອນຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດລຸກໄປໃສໄດ້ ສ່ວນຜູ້ທີ 2 ຊື່ວ່າ: ທັນຍາ ຫຼື ໃຫຍ່ ສາມາດລຸກຍືນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ປະຄອງ ແຕ່ຕໍ່ມາທັງຄູ່ໄດ້ນອນຕິດຕຽງມາຕະຫຼອດ.

ແມ່ຕູ້ຈ້ອຍ ໄດ້ບອກຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມີຕໍ່ລູກທັງສອງວ່າ ຮັກ ແລະ ທະນຸທະນອມດູແລເບິ່ງແຍງລູກຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ອີຕົນສົງສານລູກຫຼາຍ ທີ່ລູກສາວຝາແຝດພິການກຳຜ້າພໍ່ມາແຕ່ຍັງນ້ອຍ ພໍ່ເສຍຊີວິດຕັ້ງແຕ່ທັງຄູ່ຢູ່ໃນທ້ອງໄດ້ 3 ເດືອນ ພໍອາຍຸໄດ້ 6 ປີກໍກາຍເປັນຄົນພິການ ຕອນນີ້ແມ່ຕູ້ເອງກໍໂຊມລົງຫຼາຍ ຫູເລີ່ມຟັງຄ່ອຍໄດ້ຍິນ ສ່ວນລາຍໄດ້ກໍໄດ້ຈາກເບີ້ຍລ້ຽງຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ເບ້ຍຄົນພິການຂອງຝາແຝດທັງສອງ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າກົ້ນບາດຈາກຫຼວງພໍ່ເງິນວັດແກ້ວສາມັກຄີ.