ສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບການລົດໄຟ ປະຈຳສົກຮຽນ 2023-2024

0
661

ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2023 ທາງ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ການລົດໄຟໄດ້ອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ປະຈຳສົກຮຽນ 2023-2024.

ໂດຍຈະເປັນຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ຮຽນ 3 ປີ ປະກອບມີ 6 ສາຂາວິຊາຄື:

  1. ເຕັກນິກຫົວລົດໄຟ
  2. ເຕັກນິກຕູ້ລົດໄຟ
  3. ສັນຍານທາງລົດໄຟ
  4. ວິສະວະກໍາທາງລົດໄຟ 
  5. ຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ 
  6. ການສະຫນອງໄຟຟ້າທາງລົດໄຟ