ເງິນຢວນຂອງຈີນຖືສ່ວນແບ່ງສະກຸນເງິນທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ

0
829

ສະກຸນເງິນຢວນຂອງຈີນ ຖືສ່ວນແບ່ງສະກຸນເງິນ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ.

ໂດຍທາງສະມາຄົມທາງການເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານທົ່ວໂລກ ຫຼື SWIFT ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເງິນຢວນ ແມ່ນອັນດັບ 5 ດ້ານການໃຊ້ຈ່າຍລະຫວ່າງປະເທດ ດ້ວຍສ່ວນແບ່ງທາງຕະຫຼາດ 2,54% ໃນເດືອນພຶດສະພາ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2,29% ໃນເດືອນເມສາ.

ມູນຄ່າການຊຳລະເງິນຢວນເພີ່ມຂຶ້ນ 20,38% ຈາກເດືອນເມສາ ຂະນະທີ່ມູນຄ່າການຊຳລະເງິນທັງໝົດໃນພາບລວມເພີ່ມຂຶ້ນ 8,75%.

ເງິນຢວນ ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 6 ດ້ານການຊຳລະເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ຖ້າບໍ່ນັບລວມການຊຳລະເງິນເອີໂຣ ດ້ວຍສ່ວນແບ່ງ 1,51%.

ສຳລັບເຂດບໍລິຫານພິເສດ ຮົງກົງຂອງຈີນ ເປັນຕະຫຼາດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດສຳລັບການເຮັດທຸລະກຳເງິນຢວນ ດ້ວຍ 73,48% ຕໍ່ມາແມ່ນສະຫະລາຊະອານາຈັກ 5,17% ແລະ ສິງກະໂປ 3,84%.

ແຫຼ່ງຂ່າວ Xinhua