ການຊື້-ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023

0
727

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (ຟຟລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ຂຶ້ນ ໃນວັນ 8 ສິງຫາ 2023 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

ທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຟຟລ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວຽກງານການຊື້-ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງ ຟຟລ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ຊື້ພະລັງງານພາຍໃນ ແລະ ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນທັງໝົດ 7.852,30 GWh ເທົ່າກັບ 90,91% ຂອງແຜນການ, ເປັນເງິນ 9.007,49 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 106,60% ຂອງແຜນການ. ໃນນັ້ນ, ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາດຽວກັນປີ 2022 ພະລັງງານເທົ່າກັບ 97,86% ເປັນເງິນ 151,27%, ເນື່ອງຈາກ ການຜະລິດພາຍໃນປະເທດຫຼຸດຈາກແຜນ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດມາທົດແທນ.

  • ໃນນັ້ນ ຊື້ພະລັງງານພາຍໃນ: ປະຕິບັດໄດ້ 6.607,49 GWh ເທົ່າກັບ 84,73% ຂອງແຜນການ, ເປັນເງິນ 7.584,21 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 99,65% ຂອງແຜນການ, (ເຫັນວ່າການຜະລິດພະລັງງານພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນຫຼຸດຈາກແຜນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກໄພແລ້ງ, ແຕ່ຖ້າເບິ່ງເປັນເງິນແມ່ນບໍ່ຫຼຸດລົງຕາມ ຍ້ອນສັນຍາ Take or Pay).
  • ສ່ວນການນໍາເຂົ້າພະລັງງານຈາກຕ່າງປະເທດ: ປະຕິບັດໄດ້ 1.223,06 GWh ເທົ່າກັບ 149,96% ຂອງແຜນການ, ເປັນເງິນ 1.423,28 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 169,57% ຂອງແຜນການ, ໃນນັ້ນ ຊື້ຈາກ EGAT ແມ່ນ 1.129,77 GWh ເທົ່າກັບ 187,52% ຂອງແຜນການ, ເປັນເງິນ 1.312,46 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 217,33% ຂອງແຜນການ. ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2022, ການນຳເຂົ້າ ປີ 2023 ພະລັງງານລື່ນແຜນ 208,86% ເປັນເງິນ 522,47%.

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ສາມາດຈຳໜ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ທັງໝົດ 7.249,14 GWh ທຽບໃສ່ແຜນປະຕິບັດໄດ້ 90,21%, ເປັນເງິນ 8.187,58 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນປະຕິ ບັດໄດ້ພຽງ 85,35%, ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາດຽວ ກັນ ປີ 2022 ພະລັງງານເທົ່າກັບ 100,40% ເປັນເງິນ 145,89%, ເນື່ອງຈາກ ໄດ້ປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟ ພາກທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າປີຜ່ານມາ.

  • ໃນນັ້ນ ການຂາຍພະລັງງານພາຍໃນປະເທດ ປະຕິບັດໄດ້ 5.595,96 GWh ເທົ່າກັບ 89,07% ຂອງແຜນການ, ເປັນເງິນ 6.081,70 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນເທົ່າ ກັບ 82,33% ເຊິ່ງເຫັນວ່າຫລຸດຈາກແຜນ ເນື່ອງຈາກການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດ ບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນ. ນອກນີ້, ການຊົມໃຊ້ພາກຄົວເຮືອນ ທີ່ມີລາຄາຂາຍສະເລ່ຍຕໍ່າກວ່າຕົ້ນທຶນການຊື້ໄຟ ມີການຊົມໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກີນແຜນ 3% ແລະ ເນື່ອງຈາກໃນການຂຶ້ນແຜນເບື້ອງຕົ້ນ ຄາດຄະເນວ່າ ຈະມີການປັບລາຄາຂາຍໄຟພາຍໃນປະເທດ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ 2023, ແຕ່ໂຕຈິງເລີ່ມປະຕິບັດ ເດືອນກຸມພາ 2023 ເຊິ່ງບາງລູກຄ້າກໍບໍ່ສາມາດປະຕິບັດລາຄາໄຟໃໝ່ໄດ້ທັນທີ ເນື່ອງຈາກການຈັດປະເພດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກັບການຊົມໃຊ້ຕົວຈິງ.
  • ສ່ວນການສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດໄດ້ 1.653,18 GWh ເທົ່າກັບ 94,32% ຂອງແຜນການ ເປັນເງິນ 2.105,88 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 95,47% ຂອງແຜນການ ເນື່ອງຈາກການຜະລິດໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດ ຫຼຸດຈາກແຜນການ ຍ້ອນຜົນກະທົບມາຈາກໄພແລ້ງ ແລະ ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນມີການເພີ່ມຂຶ້ນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ ປະເທດລາວ