ເເຈ້ງເຕືອນຝົນຕົກຫນັກ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມປະຈໍາວັນທີ 01 ສິງຫາ 2023

0
650

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດອອກແຈ້ງເຕືອນຝົນຕົກຫນັກ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມຈໍາວັນທີ 01 ສິງຫາ 2023


ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ມີຝົນຕົກຫນັກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍວັນຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະດັບແມ່ນໍ້າສາຂາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວ ໂດຍສະເພາະລະດັບນໍ້າຢູ່ ສະຖານີແກ້ງກອກ (ນ້ຳເຊຈໍາພອນ) ເມືອງຈໍາພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນເວລາ 11:00 ໂມງ ແທກໄດ້ 7.51 ແມັດ, ແມ່ນໄດ້ຮອດເຂດລະດັບເຕືອນໄພແລ້ວ (ລະດັບເຕືອນໄພ 7.50 ແມັດ; ເຂດອັນຕະລາຍ 1.00 ແມັດ ແລະ ສະຖານີດົງເຫັນ ແທກໄດ້ 9.27 ແມັດ ໃກ້ຮອດເຂດລະດັບເຕືອນໄພ (ລະດັບເຕືອນໄພ 9.50 ແມັດ; ເຂດອັນຕະລາຍ 1.50 ແມັດ). ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງເຕືອນເຖິງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງ ທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ອາໄສຢູ່ ລຽບຕາມແຕມນໍ້າເຊຈໍາພອນ ຈິ່ງມີສະຕິລະວັງຕໍ່ສະພາບຝົນຕົກຫນັກ ທີ່ຈະເຮັດຈະໃຫ້ເກີດມີດິນເຈື່ອນ, ນ້ຳຖ້ວມຊຸ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມອັ່ງ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນໄລຍະວັນທີ 1 ຫາ 2 ວັນຕໍ່ໜ້ານີ້. ພ້ອມນີ້ຂໍໃຫ້ຕິດຕາມການລາຍງານຂ່າວພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ລະດັບ ນໍ້າຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.