ພົນລະເມືອງລາວຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍຖືກຕົວະຍົວະໄປຂາຍຕົວ

0
643

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນສາກົນເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ 30 ກໍລະກົດ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ພົນເອກ ວິໄລ ຄໍາຟອງ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູ່ກາງພັກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທັງເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດໄດ້ອ່ານສານ ເນື່ອງໃນວັນດັ່ງກ່າວໂດຍມີເນື້ອໃນບາງຕອນສໍາຄັນວ່າ: ບັນຫາການຄ້າມະນຸດ ເປັນອາຊະຍາກໍາທີ່ຮ້າຍແຮງ, ໄດ້ລະເມີດສິດທິພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ກໍຄືສົນທິສັນຍາສາກົນ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ຊີວິດ, ກຽດສັກສີ, ຈິດໃຈຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ຕໍ່ຄອບຄົວ, ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ການບັງຄັບໃຫ້ເປັນໂສເພນີແມ່ນການຄ້າມະນຸດຮູບແບບໜຶ່ງໃນຫຼາຍຮູບແບບທີ່ພົບຢູ່ ສປປ ລາວ.

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີບັນຫາການຄ້າມະນຸດ ເນື່ອງຈາກທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານຂອງປະເທດ ມີຄວາມສະດວກໃນການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ການຂະຫຍາຍ ຕົວຢ່າງວ່ອງໄວທາງດ້ານການສ້າງສາພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ. ຜ່ານມາພວກມະນຸດ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຊອກຫາ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຂົນສົ່ງ, ໃຫ້ບ່ອນພັກເຊົາ, ລີ້ຊ່ອນ, ຕົວຍົວະ, ຫຼອກລວງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍກະທໍາຜິດຖານຖືພາບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການຄ້າໂສເພນີ, ການບັງຄັບໃຫ້ເປັນໂສເພນີ (ຂາຍຕົວ), ການຂູດຮີດແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ.

ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ ເປັນການກະທໍາຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ, ບັນຫາທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ ແມ່ນພົນລະເມືອງລາວຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍຖືກນາຍໜ້າ ຕົວະຍົວະຫຼອກລວງໄປອອກແຮງງານ ແລ້ວຖືກຂູດຮີດແຮງງານຢູ່ບາງປະເທດໃກ້ຄຽງ ເຊິ່ງໄດ້ຕົກເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດເປັນຈໍານວນຫຼາຍ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ ໂທລະພາບປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ