ປກສ ແຈ້ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເກມອອນລາຍ

0
654

ວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2023 ຜ່ານມາ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຈ້ງການ: ເລື່ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເກມອອນລາຍ ສະບັບເລກທີ 948/ປກສ, ລົງວັນທີ 03 ພຶດສະພາ.

ຍ້ອນສະພາບຂອງການພະນັນອອນລາຍ ຊຶ່ງການພະນັນອອນລາຍ ຫຼື ເກມອອນລາຍ ແມ່ນການຫຼິ້ນເກມ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍລະບົບອິນເຕີເນັດ ໃນຮູບແບບການສ່ຽງໂຊກທາງອອນລາຍ ທີ່ສາມາດເຂົ້າຫຼິ້ນຜ່ານໂທລະສັບມືຖື, ຄອມ ພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະກອນໄອທີອື່ນໆ ໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ວ່ອງໄວ ຊຶ່ງປະຈຸບັນນີ້ກໍາລັງມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມ ຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ມີຫຼາຍປະເທດ ໄດ້ຫັນມາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນລະບົບ, ຮອດປັດຈຸບັນນີ້ການພະນັນອອນລາຍຢູ່ປະເທດເຮົາ ຍັງສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເສລີ ແລະ ມີແຫຼ່ງເງິນຕາເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ໂດຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ຜູ້ໄດ້ລາຍຮັບແມ່ນ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ບໍລິການບໍ່ຖືກ ກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການ ພາໃຫ້ລັດເສຍຜົນປະໂຫຍດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ ຊຶ່ງມັນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ ມີການຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ, ການສໍ້ໂກງ, ມີຂະບວນການຟອກເງິນ, ຄ້າໂສເພນີ, ແຮງງານເຖື່ອນ, ການກໍ່ອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນໄພມິດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເກມອອນລາຍ ສະບັບເລກທີ 948/ປກສ, ລົງວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2023 ໃນການ ສະກັດກັ້ນ, ແກ້ໄຂ ແລະ ຕ້ານການກໍ່ອາຊະຍາກໍາໃນທຸກຮູບແບບ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການພະນັນອອນລາຍ ຫຼື ເກມ ອອນລາຍ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຮັບປະກັນ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ແກ້ໄຂ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ມີ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນນາມເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການປະສານສົມທົບກັບ ຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂໍຖືເປັນກຽດ ແຈ້ງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງນີ້: