ຄຳເຫັນຜ່ານສາຍດ່ວນ 156 ໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX

0
537

ໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ມີປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ສົ່ງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ (156) ຫລາຍກວ່າ 536 ສາຍ ກວມເອົາ 25 ພາກສ່ວນ ເຊິ່ງບັນຫາພົ້ນເດັ່ນທີ່ສັງຄົມມີຄວາມສົນໃຈຫລາຍ ເຊັ່ນ: ບັນຫາໄພເງິນເຟີ້, ຄ່າຄອງຊີບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ການອະນຸຍາດ ໃຫ້ສໍາປະທານທີ່ດິນ, ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຊະຊາຍ, ດ່ານພາສີສາກົນຢູ່ທ້ອງຖີ່ນ (ການເກັບເງິນນໍາລົດບັນທຸກສິນຄ້າ, ກວດກາ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່), ເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ, ການຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ເປັນເງິນກີບ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ການປາບປາມຢາເສບຕິດ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ ແລະ ຄ່າຊົດເຊີຍ ຈາກໂຄງການລົງທຶນລັດ (ເສັ້ນທາງລົດໄຟ, ສະໜາມຝຶກຊ້ອມການທະຫານ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ); ບັນຫາສີ່ງແວດລ້ອມ (ການປ່ອຍນໍ້າເສຍຂອງໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາ ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ), ເງິນອຸດໜູນນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານເສຍອົງຄະ ແລະ ມາດຖານການຮຽນ-ການສອນ ຂອງໂຮງຮຽນເຂດຊົນນະບົດ. ທັງໝົດ ໄດ້ພົວພັນເຖິງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ, ການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ, ການພັດທະນາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຕໍ່ກັບຄໍາຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ສົ່ງມາທາງໂທລະສັບສາຍດ່ວນດັ່ງກ່າວ ກອງເລຂາກອງປະຊຸມຈະໄດ້ສັງລວມ ແລະ ມອບໃຫ້ກຳມາທິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະສານສົມ ທົບພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວ ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດ ຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ ປະເທດລາວ