ທ່ານ ພິທາ ລິ້ມຈະເລີນຣັດ ກຽມສະເໜີຊື່ອີກຄັ້ງ ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2023 ນີ້

0
1042

ຜົນການໂຫວດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2023: ທີ່ປະຊຸມລັດຖະສະພາ ໂຫວດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄັ້ງທຳອິດ ທ່ານ ພິທາ ລິ້ມຈະເລີນຣັດ ໄດ້ຄະແນນບໍ່ຮອດ 375 ສຽງ ເຊິ່ງຈະໄດ້ກຽມສະເໜີຊື່ຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2023.

ອີງຕາມສຳນັກຂ່າວ ໄທລັດ ລາຍງານໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2023 ນີ້ວ່າ: ການປະຊຸມຮ່ວມກັນຂອງລັດຖະສະພາ  ເຊິ່ງມີສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ (ສ.ສ) ແລະ ສະມາຊິກວຸດທິສະພາ (ສ.ວ) ໃນຖານະສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມ ໂດຍທ່ານ ວັນມູຫະມັດນໍ ມະທາ ເປັນປະທານລັດຖະສະພາ .

ໃນນີ້, ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງກ້ວາງຂວາງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມເວລາຈັດສັນ ເຊິ່ງແມ່ນ 6 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ກຳໜົດເວລາການເລີ່ມລົງຄະແນນສຽງນັບແຕ່ເວລາ 17:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ, ເຊິ່ງເປັນການລົງຄະແນນສຽງຕາມຕົວອັກສອນ, ​ເຊິ່ງມະຕິ​ສະບັບ​ນີ້​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ສຽງ 375 ສຽງ​ຫຼື​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ ພິທາ ລິ້ມຈະເລີນຣັດ ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ນັ້ນ​ແມ່ນຈຳນວນ​ເຄິ່ງໜຶ່ງ​ຂອງ​ສະມາຊິກ​ລັດຖະສະພາ 749 ຄົນ ​ເນື່ອງຈາກ ສ.ວ ຄົນໜຶ່ງລາ​ອອກ.

ເຊິ່ງຄະແນນໂຫວດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫຼ້າສຸດ ຫຼັງ​ຈາກ​ເວລາຜ່ານໄປເກືອບ 2 ຊົ່ວ​ໂມງ, ຜົນ​ຂອງ​ມະຕິ​ປະກົດ​ວ່າ, ທ່ານ ພິທາ ລິ້ມຈະເລີນຣັດ ​ໄດ້​ຮັບ​ສຽງ​ເຫັນ​ດີ​ໜ້ອຍ​ກວ່າ 375 ສຽງ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍ່​ສາມາດ​ຜ່ານ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດໄດ້ ເຊິ່ງທ່ານ ພິທາ ຈະສະເໜີຊື່ອີກຄັ້ງໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2023.

ສະຫຼຸບຄະແນນຜົນໂຫວດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ເຫັນດີ 324 ສຽງ, ບໍ່ເຫັນດີ 182 ສຽຽ, ງົດອອກສຽງ 199 ສຽງ