ການເຮັດບັດປະຊາຊົນຫ້າມເກີນ 15 ນາທີ

0
1060

ໃນວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2023 ຜ່ານມາ, ທ່ານ ຊັດຊາດ ສິດທິພັນ ຜູ້ວ່າກຸງເທບມະຫານະຄອນ ກຳນົດການເຮັດບັດປະຊາຊົນຫ້າມເກີນ 15 ນາທີຖ້າເຂດໃດໃຫ້ຖ້າຄິວດົນຈະມີ Line Alert ແຈ້ງເຕືອນເຖິງຜູ້ບໍລິຫານ, ໂດຍເຜີຍໃຫ້ເຫັນມາດຕະຖານໃນກນບໍລິການປະຊາຊົນວ່າ: ທີ່ຜ່ານມາຍັງມີປະຊາຊົນທີ່ຮຽກຮ້ອງ ຜ່ານ Traffy fondue ວ່າບາງເຂດຍັງມີປະຊາຊົນທີ່ຕ້ອງຖ້າຄິວໃຊ້ບໍລິການເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຈຶ່ງຕ້ອງເນັ້ນເລື່ອງການໃຫ້ບໍລິການທພາຍໃນເຂດ  ແລະ ໃນສ່ວນຂອງການຂໍໃບອະນຸຍາດ ແລະ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆຜ່ານໂທລະສັບ

ຈາກຂໍ້ມູນ BMAQ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ-ມິຖຸນາ 2023 ມີການໃຫ້ບໍລິການເຮັດບັດປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 700.000 ໃບ. ທະບຽນຣາດຊະການ 400,000 ໃບ ການໃຫ້ບໍລິການເຮັດບັດປະຊາຊົນຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 15 ນາທີ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 15 ນາທີເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າ 51%, ທັງນີ້ການໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີເປັນແບບການຈອງອອນລາຍ ໂດຍການເຮັດ Line Alert ເມື່ອມີປະຊາຊົນທີ່ຖ້າຄິວເກີນ 15 ນາທີຈະແຈ້ງເຕືອນໄປຫາຜູ້ບໍລິຫານໂດຍກົງ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ທັນທີ.

ທີ່ມາ: ອີຈັນ