ຍີ່ປຸ່ນ​​ເພີ່ມ​ອາຍຸ​ການ​ຍິນ​ຍອມ​ທາງ​ເພດ​ຈາກ 13 ປີ ຂຶ້ນ​ເປັນ 16 ປີ​

0
664

ຫຼາຍສິບປີແລ້ວ ທີ່ຜູ້ເສຍຫາຍຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດໃນຍີ່ປຸ່ນບໍ່ກ້າອອກມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍ້ອນກົດໝາຍທີ່ລ້າສະໄໝ ບໍ່ສາມາດເອົາຜິດຜູ້ກະທຳຜິດ ແລະ ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ຜູ້ເສຍຫາຍຖືກເບິ່ງວ່າເປັນຝ່າຍຜິດອີກ.

ຫຼ້າສຸດ ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2023 ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ ຍົກເລີກກົດໝາຍອາຊະຍະກຳທາງເພດຂອງປະເທດ ຫຼັງຈາກທີ່ຖືກວິພາກວິຈານ ແລະ ມີຄວາມພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ມາດົນແລ້ວ.

ກົດໝາຍໃໝ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຄຳຈຳກັດຄວາມຂອງຄຳວ່າ “ຂົ່ມຂືນ” ໃຫ້ກວ້າງ ແລະ ເນັ້ນຍ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນເລື່ອງຄວາມຍິນຍອມຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພີ່ມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດຕໍ່ຕ້ານການລັກຖ່າຍພາບລາມົກອະນາຈານດ້ວຍກ້ອງລັບ ແລະ ເພີ່ມອາຍຸຍິນຍອມໃຫ້ມີເພດສຳພັນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 100 ກວ່າປີ ໂດຍເພີ່ມຈາກ 13 ປີ ມາເປັນ 16 ປີ.

ນີ້ເປັນບາດກ້າວທຳອິດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຍັງມີອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ ລວມເຖິງສິ່ງທີ່ນັກເຄື່ອນໄຫວເອີ້ນວ່າ ແນວຄິດທີ່ບິດບ້ຽວກ່າວກັບການມີເພດສຳພັນ ແລະ ຄວາມຍິນຍອມທີ່ສືບທອດຕໍ່ກັນມາຫຼາຍປີ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ  Japan Times