ປະຊຸມຫາລືການກະກຽມສ້າງຕັ້ງເທສະບານທ່າແຂກ

0
1192

ກະຊວງພາຍໃນ ຮ່ວມກັບແຂວງຄຳມ່ວນ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການກະກຽມ ແລະ ສະເໜີສ້າງຕັ້ງເທສະບານທ່າແຂກ ໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2023 ເພື່ອເປັນເອກະພາບກັນໃນບາງບັນຫາ ທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງຕັ້ງເທສະບານທ່າແຂກ ເພື່ອສັງລວມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອນໍາເອົາເນື້ອໃນ ຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄປລາຍງານ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ເພື່ອພິຈາລະນາໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີທ່ານ ນິສິດ ແກ້ວປັນຍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ທ່ານ ພິດສະໄໝ ກອງຊາເດດ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ, ທ່ານ ນາງ ອາລີ ບົວຈູມ ຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ລົງເລິກໃນ 3 ບັນຫາ ໂດຍສະເພາະ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງເທສະບານ, ຂອບເຂດເນື້ອທີ່ ຫຼື ພື້ນທີ່ການປົກຄອງຂອງເທສະບານ ແລະ ຈຳນວນບ້ານທີ່ຈະຂຶ້ນກັບເທສະບານ, ເຊິ່ງຕາມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ຂອງແຂວງໃນເບື້ອງຕົ້ນ (ປີ 2018), ກົງຈັກຂອງເທສະບານ ປະກອບມີ 26 ຫ້ອງການຫລຸດລົງ 2 ຫ້ອງການ ຖ້າທຽບໃສ່ເມືອງທ່າແຂກ ເພາະຈະໄດ້ໂອນ 2 ຫ້ອງການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ພະແນກການຂັ້ນແຂວງຮັບຜິດຊອບ ຄື: ຫ້ອງການເຕັກໂນໂລຊີ-ການສື່ສານ ແລະ ຫ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຄື: ເອົາໝົດເມືອງທ່າແຂກ ເປັນເທສະບານ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 986,75 ກິໂລຕາແມັດ, ມີ 91 ບ້ານ (ໃນນັ້ນບ້ານຕົວເມືອງ ມີ 35 ບ້ານ), ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 103.288 ຄົນ.

ຕິດພັນກັບການກຳນົດເຂດແດນ ໃນຂໍ້ 2 ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ຖ້າກຳນົດເອົາສະເພາະເຂດທີ່ເປັນຕົວເມືອງ ຈະປະກອບມີພຽງ 35 ບ້ານເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນ 56 ບ້ານທີ່ເຫຼືອ ຕ້ອງໄດ້ໂອນໄປຂຶ້ນກັບເມືອງອື່ນ ຫຼື ຈະໂອນພຽງແຕ່ບ້ານໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ປະເທດລາວ