ອົງການອາຫານໂລກ ສະໜອງເງິນໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາຢູ່ບ້ານໜອງກິນນາລີ

0
646

ອົງການອາຫານໂລກ ປະຈຳລາວ ໄດ້ສະໜອງເງິນທຶນຈຳນວນ 1.800.000 ກີບ/ຄົນ ໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງມີລູກນ້ອຍຕ່ຳກວ່າ 5 ປີລົງມາ ທີ່ບ້ານໜອງກິນນາລີ ເມືອງຜົ້ງສາລີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຈໍານວນ 42 ຄອບຄົວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານໄພພິບັດ ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍມາຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 6 ໂດຍເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2022 ຢູ່ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງຜົ້ງສາລີ 33 ບ້ານ ແລະ ເມືອງຍອດອູ 22 ບ້ານ.

ທ່ານ ນາງ ຈັນທະວອນ ກັນທະວົງ ຜູ້ປະສານງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ວ່າ: ບ້ານໜອງກິນນາລີ ເປັນບ້ານໜຶ່ງທີ່ອົງການອາຫານໂລກປະຈຳລາວ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນໃຫ້ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງມີລູກນ້ອຍຕ່ຳກວ່າ 5 ປີລົງມາ ຈະໄດ້ຮັບເງິນ 1.800.000 ກີບ/ຄົນ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານໄພພິບັດ ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍມາຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 6 ໂດຍແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ ແມ່ຍິງໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ມີທຶນໃນການລ້ຽງສັດ, ປູກຜັກ ຢູ່ພາຍໃນບ້ານ, ມີເວລາລ້ຽງລູກ. ນອກຈາກນີ້, ບ້ານໜອງກິນນາລີ ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ໃນໂຄງການອາຫານທ່ຽງ, ໂຄງການອາຫານເພື່ອຊັບສິນ (ທະນາຄານເຂົ້າ ຫລື ສາງເກັບເຂົ້າ) ແລະ ເສັ້ນທາງເຂົ້າໄປທຳການຜະລິດ.

ທ່ານ ນາງ ຈັນຄໍາ ວົງສາ ປະຊາຊົນບ້ານໜອງກິນນາລີ ເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກວ່າມີລູກນ້ອຍຕ່ຳກວ່າ 5 ປີລົງມາ ໂດຍໄດ້ນຳໄປຊື້ໄກ່, ເປັດ, ໝູ ແລະ ເຮັດສວນຜັກ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄກ່ ແລະ ເປັດ ຈຳນວນໜຶ່ງ ສາມາດນໍາໄປຂາຍເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ແມ່ນລ້ຽງໄວ້ເພື່ອເປັນພໍ່-ແມ່ພັນ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບແບບຢືນຢົງ. ນອກຈາກນີ້ ກໍເກັບໄວ້ບໍລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ ແລະ ລູກນ້ອຍ ໄດ້ຮັບໂພຊະນາການທີ່ດີ ທັງເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຄອບຄົວໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ ສາມາດກຸ້ມຢູ່ ກຸ້ມກິນ.

ທ່ານ ນາງ ຈັນຄຳ ວົງສາ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ກ່ອນໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ມີ ໂຄງການເຂົ້າມາຊ່ວຍ ເຫັນວ່າແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງມີລູກນ້ອຍຕ່ຳກວ່າ 5 ປີລົງມາ ແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ແມ່ຍິງທີ່ຖືພາ ຍັງເຮັດວຽກໜັກ ເນື່ອງຈາກບ່ອນທຳການຜະລິດຫ່າງຈາກບ້ານ, ກິນອາຫານບໍ່ຄົບຕາມໂພຊະນາການ, ສ່ວນແມ່ຍິງເກີດລູກ ແລະ ມີລູກນ້ອຍ ບາງຄອບຄົວຍັງເຮັດວຽກໝັກ, ບໍ່ມີເວລາລ້ຽງລູກ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງທຳການຜະລິດ ເຮັດໃຫ້ລູກຂາດໂພຊະນາການ, ແຕ່ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈຳນວນ 1.800.000 ກີບ ຈາກໂຄງການອາຫານໂລກ ເຫັນວ່າແມ່ຍິງໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ນຳເອົາທຶນ ທີ່ໄດ້ຮັບໄປໝູນໃຊ້ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວຂອງຕົນເອງ, ຫລຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກໜັກ, ມີເວລາຢູ່ເຮືອນເພື່ອລ້ຽງລູກ ແຕ່ຍັງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ.

ທີ່ມາ ປະເທດລາວ