ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີປະກາດ ກວາດລ້າງຢາສູບໄຟຟ້າ

0
1144

ໃນວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2023 ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີປະກາດ ກວາດລ້າງຢາສູບໄຟຟ້າ ຫຼັງກວດສອບພົບວ່າອຸດສາຫະກຳນີ້ມີການຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ທີ່ບໍ່ຮັດກຸມ ແລະ ມີການລັັກລອບຈຳໜ່າຍໃນຕະຫຼາດມືດຫຼາຍຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເດັກໄວຮຸ່ນເສບຕິດນິໂຄຕິນເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໂດຍຈະຫ້າມການຈຳໜ່າຍຢາສູບໄຟຟ້າແບບໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມທຸກຮູບແບບ, ລະງັບການນຳເຂົ້າຢາສູບໄຟຟ້າແບບທີ່ບໍ່ມີໃບສັ່ງແພດ, ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ໃຫ້ມີການຫຸ້ມຫໍ່ໃຫ້ຄ້າຍຄືກັບອຸປະກອນການແພດ ຕະຫຼອດຮອດການຈຳກັດລົດຊາດ, ສີ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງນິໂກຕິນ, ແລະ ສ່ວນປະສົມອື່ນໆ.

ທັງນີ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານກາງອົດສະຕຣາລີ ກຽມທີ່ຈະອອກໃນອາທິດໜ້າລວມ 234 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ຫຼື ປະມານ 155 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບມາດຕະການການປ້ອງກັນທີ່ເກີດຈາກຢາສູບ ແລະ ການໄອ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມອົດສະຕຣາລີມີກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານການສູບຢາສູບໄຟຟ້າທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດແຫ່ງນຶ່ງຂອງໂລກໃນປີ 2012.