ແຈ້ງການ ປິດການສັນຈອນເທິງຫນ້າຂົວຊົ່ວຄາວໄລຍະສ້ອມແປງ ຂົວນໍ້າມອນ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

0
1327

ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປິດການສັນຈອນເທິງຫນ້າຂົວຊົ່ວຄາວໄລຍະສ້ອມແປງ ຂົວນໍ້າມອນ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ.

– ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະບັບເລກທີ 7855/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 04 ເມສາ 2022 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ແລະທນະຄອນຫຼວງ:
– ອີງຕາມ ແຈ້ງການຂອງກົມຂົວທາງ ສະບັບເລກທີ 09227/ກຂທ, ລົງວັນທີ 11 ເມສາ 2023 ກ່ຽວກັບ ການ ປິດຊ່ອງການສັນຈອນຊົ່ວຄາວ ເພື່ອສ້ອມແປງ ຂົວນໍ້າມອນ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ.


ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງວຽງຈັນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ ຂົວນໍ້າ ມອນ ເມືອງວຽງວັງ ແຂວງວຽງຈັນ ຊາບວ່າ: ໂຄງການ ປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດໃນການສ້ອມແປງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂົວ ( JICA-BMM ) ເຊີ່ງເປັນທືນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ, ໃນປັດຈຸບັນ ຂົວນໍ້າມອນ ກໍາລັງຢູ່ໃນໄລຍະ ການສ້ອມແປງ ແລະ ຈະໄດ້ປິດຊ່ອງທາງຂອງການສັນຈອນຫນັກ (ນໍ້າຫນັກເກີນ 4 ໂຕນ) ທັງສອງຊ່ອງທາງ ແລະ ປິດຫນຶ່ງຊ່ອງທາງຂອງການສັນຈອນລົດເບົາ (ນໍ້າຫນັກຫນ້ອຍກວ່າ 4 ໂຕນ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-29 ເມສາ 2023 ເພື່ອຮັບປະກັນການສ້ອມແປງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະການສ້ອມແປງ.

ຫມາຍເຫດ: ການນໍາໃຊ້ທາງເວັ້ນລົດຫນັກແມ່ນນໍາໃຊ້ທາງດ່ວນ ສະຖານີວັງວຽງ ແລະ ສະຖານີວັງຄີ ໃນໄລຍະການ ປິດຊົ່ວຄາວ. (ມີຮູບພາບຕົວຢ່າງຕິດຄັດມາພ້ອມ)
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງດ້ວຍ.