ວິທີສົມມາພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ອາວຸໂສຢ່າງຖືກຕ້ອງ

0
1184

ເນື່ອງໃນເທດສະການບຸນປີໃໝ່ລາວໃກ້ຈະມາຮອດ ການສົມມາພໍ່ແມ່ເພື່ອເປັນສິຣິມົງຄຸນໃຫ້ແກ່ຊີວິດ ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກເວລາຕາມທີ່ຕົນຕ້ອງການ ແລະ ອີງໃສ່ຄວາມສະດວກຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ ບໍ່ຈຳເປັນເຈາະຈົງໃສ່ແຕ່ວັນເທດສະການປີໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍ້ອນຄ່ານິຍົມຂອງຄົນໃນສັງຄົມທີ່ນິຍົມກັນປະຕິບັດການສົມມາພໍ່ແມ່ໃນວັນປີໃໝ່.

ການສົມມາພໍ່ແມ່ ເພື່ອຂໍຂະມາລາໂທດເປັນໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ລູກທຸກຄົນຄວນເຮັດ ເມື່ອເວລາຕົນປະພຶດຕົນບໍ່ດີກັບຜູ້ເປັນພໍ່-ແມ່ ຫຼື ຍາດຜູ້ໃຫຍ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກະທຳທາງກາຍ, ວາຈາ ທີ່ສົ່ງຜົນທາງດ້ານຈິດໃຈ ເພາະມັນມັນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳນຶກບຸນຄຸນຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ລ້ຽງດູຕົນເອງມາໃຫ້ໃຫຍ່ກ້າໜ້າບານ ເຊິ່ງການສົມມາພໍ່ແມ່ນັ້ນເຮົາຕ້ອງກຽມຫຍັງແນ່ມາຮູ້ຈັກໄປພ້ອມກັນເລີຍ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມເວລາສົມມາ

  1. ຂັນ 5 ດອກໄມ້ ແລະ ທຽນ
  2. ຝ້າຍຜູກແຂນ
  3. ສິ້ນຜືນແພວາ (ເຄື່ອງນຸ່ງຖືທີ່ຈະມອບໃຫ້ພໍ່ແມ່) ແລະ ເງິນຈຳນວນໜຶ່ງ ຖ້າກໍລະນີຜູ່ບໍ່ມີກໍ່ເລືອກເອົາອັນໃດອັນໜຶ່ງກໍ່ໄດ້
  4. ນ້ຳອົບນ້ຳຫອມ

ໝາຍເຫດ: ກໍລະນີບໍ່ໄດ້ກຽມຫຍັງອາດຈະເປັນຍ້ອນເງື່ອນໄຂບໍ່ພ້ອມ ຫຼື ດ້ວຍເຫດອັນໃດກໍ່ແລ້ວແຕ່ຫາກທ່ານມີຈຸດປະສົງ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຈິງແທ້ ພຽງແຕ່ທ່ານຍໍມືນົບຕັ້ງຈິດໃຈໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມບໍລິສຸດ ກ່າວຂໍຂະມາລາໂທດແກ່ພໍ່ແມ່ດ້ວຍວາຈາອອກມາຈາກໃຈຈິງແລ້ວກົ້ມກາບໄຫວ້ພວກເພິ່ນທີ່ຕັກ ຫຼື ຕີນຂອງເພິ່ນເທົ່ານີ້ກໍ່ໄດ້ແລ້ວ.