ສະຖິຕິອຸບັດຕິເຫດ ທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາເດືອນ ມີນາ 2023

0
437

ອີງຕາມ FM90 ລາຍງານບົດສະຫຼຸບ ສະຖິຕິອຸບັດຕິເຫດ ທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາເດືອນ ມີນາ 2023 ຂອງກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ ກົມຕໍາຫຼວດຈາລະຈອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນເດືອນດຽວ ມີອຸບັດຕິເຫດທາງລົດ ເກີດຂຶ້ນ ໃນທົ່ວປະເທດ ທັງໝົດ 617 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ທົ່ວປະເທດ 95 ຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6 ຄົນ ທຽບໃສ່ເດືອນ ກຸມພາ 2023.

ສາເຫດ ຂອງການເກີດອຸບປະຕິເຫດ ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນໃຊ້ການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ: 135 ກໍລະນີ, ປ່ຽນທິດທາງເດີນ 108 ກໍລະນີ, ບໍ່ປ່ອຍສິດ 104 ກໍລະນີ ແລະ ຄວາມໄວເກີນ 100 ກໍລະນີ, ຕາມລໍາດັບ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍກ່ວາໝູ່ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະ 17:00-24:00 ເກີດຂຶ້ນເຖິງ 446 ກໍລະນີ !!! ວັນເກີດອຸບປະຕິເຫດ ຫຼາຍກ່ອນໝູ່ ແມ່ນ ວັນເສົາ, ວັນສຸກ ແລະ ວັນອາທິດ ຕາມລໍາດັບ.

ອາຊີບ ຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ ທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຫຼາຍກ່ວາໝູ່ ແມ່ນ 1) ຫວ່າງງານ, 2) ກໍາມະກອນ 3) ຄ້າຂາຍ ແລະ 4) ນັກສຶກສາ ຕາມລໍາດັບ ສ່ວນກຸ່ມອາຍຸ ທີ່ມັກເກີດອຸບັດຕິເຫດແມ່ນ 16-30 ປີ ມີເຖິງ 993 ກໍລະນີ !ແຂວງທີ່ເກີດ ອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍກ່ວາໝູ່ ຫຼາຍກ່ວາໝູ່ ແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈໍາປາສັກ, ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ຕາມລໍາດັບ.

ຂໍ້ມູນ: Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz