Disney ປະກາດປົດພະນັກງານທົ່ວໂລກ 7.000 ຄົນ

0
1470

ວັນທີ 27 ມີນາ 2023 ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດໄດ້ລາຍງານວ່າ: Walt Disney Company ບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີສື່ສຽງດ້ານຜະລິດໜັງກາຕູນຂອງໂລກ ຈະເລີ່ມປົດພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 7.000 ຄົນ ພາຍໃນອາທິດນີ້.

ບັອບ ໄອເກີ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງ Disney ຢືນຢັນຜ່ານການບັນທຶກເຖິງພະນັກງານ ໃນຊ່ວງເຊົ້າຂອງວັນຈັນທີ 27 ມີນາ ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ປະກາດປົດພະນັກງານ 7.000 ຄົນ ໂດຍຈະແບ່ງເປັນ 3 ຮອບຄື ຮອບທຳອິດແມ່ນອາທິດນີ້ ອາທິດທີ 2 ແມ່ນພາຍໃນເດືອນເມສາ ແລະ ຮອບທີ 3 ພາຍໃນຊ່ວງຕົ້ນລະດູຮ້ອນຂອງອາເມຣິກາ.

ເຊິ່ງ ບັອບ ໄອເກີ ກ່າວ່າ Disney ຕັດສິນໃຈຍາກຫຼາຍໃນການຫຼຸດພະນັກງານລົງ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງມາດຕະການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການສ້າງແນວທາງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ທັ້ງນີ້ Disney ໄດ້ປະກາດປົດພະນັກງານທົ່ວໂລກ ຈຳນວນ 7.000 ຄົນ ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມາ ຈຳນວນດັ່ງກ່າວຄິດໄລ່ເປັນ 3,2% ຂອງພະນັກງານDisney ທົ່ວໂລກ ທັງໝົດ 220.000 ຄົນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ CNN