ກົມກົງສຸນອອກເລີ່ມທົດລອງນໍາໃຊ້ລະບົບຈອງມື້ນັດຍື່ນເອກະສານຄໍາຮ້ອງຂໍໜັງສືຜ່ານແດນແບບອອນລາຍ

0
841

ພາຍຫຼັງທີ່ມີປາກົດການເລື່ອງມີນາຍໜ້າຮັບເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນ ທີ່ຜ່ານມາ ທາງຫົວຫນ້າພະແນກກົມກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງອອກມາຊີ້ແຈງ ພ້ອມກັບແຈ້ງການເລື່ອງລະບົບຈອງມື້ນັດຍື່ນເອກະສານຄໍາຮ້ອງຂໍ ໜັງສືຜ່ານແດນແບບອອນລາຍ.

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງ ກົມກົງສຸນອອກ ໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2022 ຈະເລີ່ມທົດລອງນໍາໃຊ້ລະບົບຈອງມື້ນັດຍື່ນເອກະສານຄໍາຮ້ອງຂໍ ໜັງສືຜ່ານແດນແບບອອນລາຍໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2023 ນີ້, ໂດຍຈະເປີດໃຫ້ຈອງມື້ນັດ ນັບແຕ່ວັນທີ 6 ມີນາ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ ທີ່ ເວັບໄຊ www.consularlao.gov.la.

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການຈອງມື້ນັດແລ້ວ ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານຖ່າຍຮູບ ຫຼື ພິມໃບນັດທີ່ມີ QR code ເພື່ອເອົາມາຍື່ນພ້ອມກັບເອກະສານທີ່ປະກອບຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການຂໍເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນຢ່າງຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ຢູ່ກົມກົງສຸນ ໃນມື້ທີ່ໄດ້ຈອງໄວ້.

ກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດມາຍື່ນຕາມມື້ນັດໄດ້ ແມ່ນຖືວ່າສະຫຼະສິດ ແລະ ຕ້ອງເຂົ້າລະບົບຈອງຄິວໃໝ່ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ກະລຸນາອ່ານຂໍ້ແນະນໍາໃຫ້ ລະອຽດ ກ່ອນຈອງມື້ນັດທຸກຄັ້ງ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະກອບເອກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນເວລາມາຍື່ນເອກະສານ.