ຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງເດັກນ້ອຍທົ່ວໂລກຫາຍໃຈອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ

0
507

ຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງເດັກນ້ອຍທົ່ວໂລກທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 15 ປີ ຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບ ແລະ ພັດທະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນຕ້ອງມາເສຍຊີວິດຈາກສາເຫດນີ້.

ໂດຍອົງກອນອະນາໄມໂລກ ວິເຄາະວ່າປີ 2016 ມີເດັກນ້ອຍຈຳນວນ 600.000 ຄົນເສຍຊີວິດຈາກການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ທີ່ເກີດມາຈາກມົນລະພິດໃນອາກາດ.

ຈາກການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອດ ໃນປີ 2021 ທີ່ປະເຊີນກັບມົນລະພິດທາງອາກາດເຊັ່ນ ຄວັນໄຟປ່າ ແລະ ຄວັນຈາກລົດ ພຽງແຕ່ມື້ດຽວອາດຈະມີອັດຕາການເກີດໂຣກຫົວໃຈ ແລະ ໂຣກໄພໄຂ້ເຈັບອື່ນໆສູງຂຶ້ນໃນອະນາຄົດໄດ້ ການສຶກສານີ້ໄດ້ຢືນຢັນງານວິໄຈກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ອາກາດເຕັມໄປດ້ວຍມົນລະພິດສາມາດປ່ຽນແປງການຄວບຄຸມຢີນສ໌ໃນລັກສະນະທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບເດັກນ້ອຍໃນໄລຍະຍາວ.

ການຄົ້ນພົບນີ້ ຈະປ່ຽນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງການແພດ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ທີ່ມີກັບເລື່ອງອາກາດທີ່ເດັກນ້ອຍຫາຍໃຈເຂົ້າໄປ ແລະ ອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ການຮັກສາທາງຄຣີນິກ ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ສຳພັດກັບມົນລະພິດທາງອາກາດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ WHO ອົງການອະນາໄມໂລກ