5 ສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ຖ້າລູກຫຼິ້ນ Tik Tok

0
1465

ປັດຈຸບັນ Tik Tok ເປັນແອັບໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດ ໂດຍແອັບນີ້ກໍມີທັງເລື່ອງດີ ແລະ ບໍ່ດີປະປົນກັນໄປ ທີ່ບາງເທື່ອກໍເຮັດມາເພື່ອເພີ່ມຍອດຄົນເຂົ້າເບິ່ງເທົ່ານັ້ນ.

5 ໄພອັນຕະລາຍທີ່ແຝງມານຳ Tik Tok:

  1. ໄພຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈ

ກ່ອນອື່ນຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ Tik Tok ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ເລື່ອງແທ້ ບາງຄັ້ງກໍໃຊ້ເທັກນິກການຕັດຕໍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ວິດີໂອນັ້ນຄືຂອງແທ້ ທີ່ບໍ່ຕ່າງກັບການສະແດງມະຍາກົນ, ອັນນີ້ຄົນເປັນພໍ່ແມ່ອາດຈະເບິ່ງ ແລະ ແຍກອອກ ແຕ່ເດັກນ້ອຍບໍ່ສາມາດແຍກອອກໄດ້ວ່າອັນໃດເລື່ອງແທ້ ອັນໃດຕັດຕໍ່ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດຂອງເດັກນ້ອຍໄດ້, ເຊິ່ງຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໆນີ້ ອາດເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢາກເຮັດຕາມ ແລະ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈໄດ້.

2. ໄພຕໍ່ການຄຸກຄາມ

ໃນ Tik Tok ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ຄລິບວິດີໂອ ແຕ່ຍັງສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາກັນໄດ້ ທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການທີ່ເດັກນ້ອຍຈະຖືກຕົວະຈາກກຸ່ມຕົ້ມຕຸນທີ່ແຝງໂຕມານຳ Tik Tok  ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນ ຂໍ້ຄວາມທີ່ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຄຳຫຍາບຄາຍ ຫຼື ການຕົ້ມຕຸນເອົາເງິນທອງ ລວມເຖິງການ Challenge ໃຫ້ເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ.

3. ໄພຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ

ບາງຄັ້ງເຮົາກໍຈະເຫັນວິດີໂອທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍຂຶ້ນມາໜ້າ Tik Tok ຂອງເຮົາ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງກໍເປັນວິດີໂອການກະທຳທີ່ຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ທີ່ມີຖ້ອຍຄຳຫຍາບຄາຍ ການລະບາຍຄວາມໃນໃຈ ການທຳຮ້າຍຕົນເອງ ການທຳຮ້າຍຜູ້ອື່ນ ການທຳຮ້າຍສັດ ຫຼື ການພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍ ທີ່ມັນຫຼຸດອອກມາຈາກການກວດສອບຂອງ Tik Tok ເຊິ່ງບັນດາວິດີໂອເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບຈິດໃຈຂອງເດັກນ້ອຍຫຼາຍ.

4. ເປັນໄພຕໍ່ການບາດເຈັບ

ຕາມທີ່ເຄີຍໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ Tik Tok ມີທັງວິດີໂອຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ຮູ້ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈຫຍັງ ແລ້ວເດັກນ້ອຍອາດຈະເຮັດຕາມທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຕົນເອງ ຫຼື ອາດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.

ຕົວຢ່າງ: ມີວິດີໂອດີເດັກນ້ອຍຢູ່ແຄມທາງເພື່ອຂໍເພງ 3ຊ່າ ຈາກລົດບັນທຸກຕ່າງໆທີ່ຂັບລົດຜ່ານ ວິດີໂອນີ້ເຮັດໃຫ້ເດັກຫຼາຍໆຄົນທັງໃນປະເທດລາວ ແລະ ໄທ ຕ່າງພາກັນເຮັດຕາມເພື່ອສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນນັ້ນເອງ ແຕ່ເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດກໍເກີດຂຶ້ນ ໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ເດັກນ້ອຍແລ່ນໄປກາງທາງເພື່ອຂໍເພງ 3ຊ່າ ຖືກລົດບັນທຸກຕຳເສຍຊີວິດໃນປະເທດໄທ.

5. ເປັນໄພຕໍ່ສຸຂະພາບ

ການທີ່ເດັກນ້ອຍຫຼິ້ນ Tik Tok ຫຼາຍກໍຄືການທີ່ເດັກນ້ອຍໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ວນຫຼາຍໄປກັບໂທລະສັບ ສິ່ງທີ່ເປັນຜົນເສຍຕໍ່ມາກໍແມ່ນບັນຫາສຸຂະພາບເຊັ່ນ ບັນຫາທາງສາຍຕາ ຫຼື ຮ້າຍແຮງໄປກ່ອນນັ້ນກໍຄື ອາດຈະເປັນຄົນສະມາຖິສັ້ນ ຍ້ອນເດັກນ້ອຍຕ້ອງຈົດຈໍ່ກັບພາບທີ່ເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼອດເວລາ.

ຂໍ້ມູນຈາກ starfishlab, sikarin