ອິນເດຍຈະກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກໃນປີ 2023

0
621

ລາຍງານຈາກ  World Population Prospects 2022 ຂອງອົງການສະຫະປາຊາຊາດໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ຈຳນວນປະຊາກອນໂລກໄດ້ຮອດ 8 ພັນລ້ານ ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2022  ແລະ ຄາດການວ່າ ໃນປີ 2023 ອິນເດຍຈະເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ນັກວິຊາການຫຼາຍໆຄົນເຫັນວ່າ ອິນເດຍ ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຍ້ອນໂຄງສ້າງຂອງປະເທດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕະຫຼອດເວລາ.

ປັດຈຸບັນ ຈີນຍັງເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໂດຍໃນປີ 1750 ຈີນມີປະຊາກອນ 225 ລ້ານຄົນ ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າ 1 ສ່ວນ 4 ຂອງປະຊາກອນໂລກ ໃນຂະນະນັ້ນ ອິນເດຍກໍມີປະຊາກອນ 200 ລ້ານຄົນ ຢູ່ໃນອັນດັບ 2 ຂອງປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ຄາດວ່າ ອິນເດຍ ຈະແຊງໜ້າຈີນໃນວັນທີ 14 ເມສາ 2023.

ໃນຊ່ວງສະຕະຫວັດທີ 20 ທັງສອງປະເທດຕ່າງກໍຄວບຄຸມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນຢ່າງເຂົ້ມງວດ, ໃນໄລຍະປີ 1980 ຈີນກໍໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການ “ລູກຄົນດຽວ” ເພື່ອຄວບຄຸມຈຳນວນປະຊາກອນ, ໂດຍກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນຊຸມປີ 1960 ປະຊາກອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ເນື່ອງຈາກ ສະເລ່ຍຜູ້ຍິງ 1ຄົນ ໃຫ້ກຳເນີດລູກ 6 ຄົນ ຕໍ່ມາໃນຊຸມປີ 1970 ຈຶ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 3 ຄົນ ນັບວ່າເປັນການຂະຫຍາຍທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ.

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ The Economist