ກຽມຮັບມື ການປ່ອຍນ້ຳຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ 1

0
631

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 1134 ລົງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2022 ເຖິງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງສະຫວັນເຂດ, ເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມຮັບມື ການປ່ອຍນ້ຳຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ 1 ເຊິ່ງຈະໄດ້ເປີດປະຕູລະບາຍນໍ້າອອກຈາກອ່າງເກັບນ້ຳຂອງເຂື່ອນ ໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ 2022.

ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ນ້ຳສາຍລຸ່ມເຂື່ອນມີນ້ຳລະດັບທີ່ສູງຂື້ນກະທັນຫັນ ແລະ ເພື່ອເປັນການກະກຽມຮັບມືອາດຈະເກີດຜົນກະທົບໃນພື້ນທີ່ລຸ່ມເຂື່ອນ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບນີ້ມາຍັງທ່ານຊາບ ເພື່ອກະກຽມຮັບມື.