ບໍລິສັດ Boten Frontier Services Limited ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການເກັບຄ່າຈອດລົດເດີ່ນໜ້າສະຖານນີລົດໄຟນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

0
1058

ວັນທີ 16 ກັນຍາ, ບໍລິສັດ Boten Frontier Services Limited ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການຈອດລົດຢູ່ໜ້າສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການບໍລິການຄຸ້ມຄອງການຈອດລົດໜ້າສະຖານີນະຄອນຫຼວງຈັນ ແລະ ມາດຕະການປັບປຸງແກ້ໄຂການເກັບຄ່າຈອດລົດ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ, ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ກ່ອນອື່ນໝົດ, ບໍລິສັດພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ການບໍລິຫານງານຂອງເດີ່ນໜ້າສະຖານນີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າບໍລິສັດ ສ່ຽນຝົງ ການບໍລິການ ບໍ່ເຕ່ນ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການຈອດລົດຢູ່ໜ້າສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 12 ກັນຍາ 2022 ເຊິ່ງເປັນມື້ເລີ່ມທົດລອງການບໍລິການຄຸ້ມຄອງການຈອດລົດໜ້າສະຖານນີເປັນຕົ້ນມາ.

I. ສຳລັບມາດຕະຖານການເກັບຄ່າຈອດລົດ.

ມາດຕະຖານການເກັບຄ່າຈອດລົດຕາມເດີ່ນໜ້າສະຖານນີນະຄອນຫຼວງ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານການປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນຈາກພາກລັດຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການເກັບຄ່າຈອດລົດ ທຽບເທົ່າກັບມາດຕະຖານຈອດລົດທົ່ວໄປທີ່ປະຕິບັດນຳໃຊ້ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທາງບໍລິສັດພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກແຈ້ງການໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2022 ແລະ ເລີ່ມທົດລອງບໍລິຫານໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2022.

II. ສຳລັບມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາການບໍລິການທີ່ພົບເຫັນໃນປະຈຸບັນ.

ບັນດາທ່ານຜູ້ໂດຍສານເພື່ອນມິດໄດ້ໃຫ້ກຽດປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງເປີດໃຈກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການເກັບຄ່າຈອດລົດພາຫະນະທຸກຊະນິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຝ່າຍບໍລິຫານງານໄດ້ຮັບຝັງ ແລະ ກໍໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າບັນດາຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກສັງຄົມ ເພື່ອປັບປຸງມາດຕະຖານການເກັບຄ່າຈອດລົດ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ລາຍລະອຽດຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ຈັດສັນເລນຈອດລົດຊົ່ວຄາວ ສະເພາະລົດທີ່ມາຈອດຮັບ-ສົ່ງຄົນແລ້ວອອກໄປ ປະຈຸບັນຈະບໍ່ທັນເກັບເງິນເທື່ອ;
  2. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄືນມາດຕະຖານເກັບຄ່າຈອດລົດແບບຄ້າງຄືນ ແລະ ຈະອອກແຈ້ງການຕ່າງຫາກ;
  3. ຈັດສັນບ່ອນຈອດລົດຈັກໂດຍສະ ເພາະ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຮັກສາແບບແຍກກັນ;
  4. ຈະຕິດຕັ້ງລະບົບອຸປະກອນຄິດໄລ່ຄ່າຈອດລົດແບບອັດຕະໂນມັດເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບການສັນຈອນຂອງພາຫະນະ;
  5. ເພີ່ມພະນັກງານຮັກສາຄວາມສະອາດ, ພະນັກງານເກັບເງິນ ແລະ ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງຮັກສາ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບການບໍລິການ.

ທ້າຍນີ້, ບໍລິສັດພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈມາຍັງເພື່ອນມິດ ແລະສື່ສັງຄົມຕ່າງໆທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ບໍລິສັດຂ້າພະເຈົ້າ ກໍຄືການບໍລິຫານເດີ່ນໜ້າສະຖານນີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການບໍລິການ ແລະ ປະສິດທິພາບການບໍລິຫານງານເດີ່ນໜ້າສະຖານນີນະຄອນຫຼວງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຮັບປະກັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໂປ່ງໃສ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການທີ່ມີມາດ ຕະຖານສູງ ແລະ ຍິນດີຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຈາກບັນດາທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ.