ຊາວບ້ານທີ່ອິນໂດເນເຊຍຈັບແຂ້ທີ່ຍາວ 4 ແມັດ

0
814

ຊາວບ້ານທີ່ອິນໂດເນເຊຍຈັບແຂ້ທີ່ຍາວ 4 ແມັດ ໂດຍໃຊ້ເຊືອກພຽງແຕ່ເສັ້ນດຽວໃນການຈັບແຂ້.

ອ້າງອີງຈາກສຳນັກຂ່າວ ຣອຍເຕີ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ໃນວັນເສົາທີ 25 ມິຖຸນາ ມີສັດເລືອຄານຂະຫຍາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນບ້ານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານຕື່ນຢ້ານ, ເຊິ່ງມັັນເປັນຈຸດທີ່ຄົນໃນບ້ານນັ້ນຫາປາຢູ່.

ໄດ້ມີຜູ້ຊາຍຊື່ ອຸມານ ແລະ ລູກຊາຍກຳລັງຊ່ວຍກັນຈັບໂຕແຂ້ ໂດຍໃຊ້ເຊືອກທີ່ນ້ອຍ ພຽງແຕ່ເສັ້ນດຽວ. ອຸມານ ອາຍຸ 53 ປີ ໄດ້ບອກວ່າ ແຂ້ໂຕນີ້ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນບ້ານອຳເບົາ ອິນດາ.

ໃນອະດີດມີແຂ້ເຂົ້າໂຈມຕີຫຼາຍເທື່ອໃນເຂດນັ້ນ, ອຸມານໄດ້ເວົ້າວ່າ ສັດຊະນິດນີ້ເປັນສັດຫາຍາກ ເຊິ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ລາວຄິດວ່າແຂ້ຄວນໄດ້ຮັບການຮັກສາ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສຳນັກງານອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ (BKSDA)  ກ່າວວ່າ ແຂ້ມີຂະໜາດ 4,3 ແມັດ ຈະໄດ້ຖືກປ່ອຍກັບຄືນໄປໃນທຳມະຊາດ ໃນບ່ອນທີ່ມີປະຊາກອນໜ້ອຍ.