ຈີນເສຍຫາຍໜັກຈາກນ້ຳຖ້ວມຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 60 ປີ

0
1070

ອີງຕາມການລາຍງານຈາກສຳນັກຂ່າວຈີນ ໃນວັນທີ 27 ເດືອນ ມິຖຸນາ 2022, ສະຖານະການນ້ຳຖ້ວມໃນພຶ້ນທີ່ທາງຕອນໃຕ້ຂອງຈີນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໜັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດປົກຄອງກວ່າງຊີຈ້ວງ ຊຶ່ງຖືກນ້ຳຖ້ວມໜັກທີ່ສຸດໃນຮອບ 60 ປີ.

ທາງການທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂດປົກຄອງກວ່າງໍີຈ້ວງ ທາງພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ລະບຸວ່າ: ສະຖານະການນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ຝົນຕົກໜັກ ຕະຫຼອດຫຼາຍມື້ທີ່ຜ່ານມາ ມີປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຫຼາຍກວ່າ 3.75 ລ້ານຄົນ ໃນຊ່ວງລະດູຝົນຂອງປີນີ້ ພົບວ່າໃນພຶ້ນທີ່ມີປະລິມານຝົນຕົກສະເລ່ຍຫຼາຍເຖິງ 490.8 ມິລີແມັດ ຊຶ່ງຫຼາຍກວ່າໃນຊ່ວງດຽວກັນຂອງປີກ່ອນເຖິງ 1.6 ເທົ່າ.

ສຳລັບສະຖານະການຝົນຕົກໜັກ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມໃນປີນີ້ຖືວ່າມີຄວາມຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 60 ປີ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດເປັນມູນຄ່າກວ່າ 1,200 ລ້ານຍວນ ຫຼື ປະມານ 1,782 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍສະເພາະມີບ້ານ ຫຼື ເຮືອນເປເພຫຼາຍກວ່າ 3,400 ຫຼັງ ພຶ້ນທີ່ການກະສິກຳເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານໄຮ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັນເທົາໄພພິບັດ ແລະ ຄວບຄຸມນ້ຳຖ້ວມ ເຕືອນວ່າ: ຊາວງນີ້ຍັງຄົງມີຝົນຕົກໜັກຕໍ່ເນື່ອງໃນເຂດປົກຄອງຕົນເອງກວ່າງຊີຈ້ວງ ຈຶ່ງຄາດວ່າຄວາມເສຍຫາຍຈາກສະຖານະການນ້ຳຖ້ວມຈະເພີ່ມຂຶ້ນອີກ.