ສຶກສາອົບຮົມຄັ້ງທີ 2 ຜູ້ໂຄສະນາແລກປ່ຽນເງິນຕາ

0
1153

ສຶກສາອົບຮົມຄັ້ງທີ 2 ຜູ້ໂຄສະນາແລກປ່ຽນເງິນຕາ.

ໃນວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2022 ເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມຕຳຫຼວດເສດຖະກິດ ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດກະຊວງ ປກສ ໄດ້ຮຽກຕົວທ້າວ ເດຊາ ອາຍຸ 29 ປີ, ນັກທຸລະກິດບ້ານ ສີສັງວອນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມາສືບສວນ-ສອບສວນ ຄັ້ງທີ 2 ຍ້ອນຜູ້ກ່ຽວເຄື່ອນໄຫວຊ້ຳໂຄສະນາແລກເງິນຕາບໍ່ຖືກຕ້ອງຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ: ໃນຄັ້ງທຳອິດເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມຕຳຫຼວດເສດຖະກິດ ໄດ້ຮຽກ ທ້າວ ເດຊາ ມາເຮັດບົດບັນທຶກ ສຶກສາອົບຮົມກ່າວເຕືອນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວເຄື່ອນໄຫວແລກເງິນຕາບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍອີກ, ຕໍ່ມາທີ 13 ມິຖຸນາ 2022 ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກວດພົບເຫັນຜູ້ກ່ຽວໄດ້ມີການສືບຕໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍເປັນຄັ້ງທີ 2 ເຫັນວ່າການກະທຳຂອງຜູ້ກ່ຽວແມ່ນການກະທຳຜິດຊ້ຳ, ບໍ່ເຂັດຫຼາບ. ສະນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈຶ່ງໄດ້ອອກຄຳສັ່ງເປີດການສືບສວນ – ສອບສວນຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ການລະເມີດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດມາດຕາ 285 ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຕາມມາດຕາ 297 ຂອງປະມວນກົດອາຍາການ ປີ 2017.

ໃນການນຳຮຽກຕົວ ຜູ້ກ່ຽວຍອມຮັບຜິດວ່າບໍ່ມີໃບຖະບຽນວິສະຫະກິດ ແລະ ໃບອານຸຍາດກຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ບໍ່ມີມອບພັນທະອາກອນໃຫ້ແກ່ລັດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສຶກສາອົບຮົມ ພ້ອມກ່າວເຕືອນ ໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກແລະປ່ອຍຕົວ.

ລວມຍອດການເຮັດທຸລະກຳເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຂອງທ້າວ ເດຊາ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ເມສາ 2022 ຫາ ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2022, ຕາມການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ສໍາຮອງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເງິນໂດລາໂອນເຂົ້າຈໍານວນ: 334.661 ໂດລາ (ຈໍານວນ 102 ຄັ້ງ), ເງິນໂດລາ ໂອນອອກຈໍານວນ: 226.332 ໂດລາ (ຈໍານວນ 63 ຄັ້ງ)

ເງິນບາດ ໂອນເຂົ້າຈໍານວນ: 12.599.136 ບາດ (ຈໍານວນ 223 ຄັ້ງ) ເງິນບາດ ໂອນອອກຈໍານວນ: 11.885.610 ບາດ ( ຈໍານວນ 93ຄັ້ງ)

ເງິນກີບໂອນເຂົ້າຈຳນວນ:14.452.782.000ກີບ (ຈໍານວນ 1.117 ຄັ້ງ) ເງິນກີບໂອນອອກຈໍານວນ: 14.665.630.196 ກີບ (ຈໍານວນ 1.631 ຄັ້ງ).

ປັດຈຸບັນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກຳລັງສືບສວນ-ສອບສວນ ຂະຫຍາຍຜົນຫາບຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມພົວພັນໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອດຳເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ ຄວາມສະຫງົບ