ໝໍ ປາ ບຸກສຳນັກປະຫຼາດ ອ້າງວ່າເປັນພໍ່ທຸກສາສະໜາພົບ 11 ສົບ

0
1229

ວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ໝໍປາ ກັນຈອມພະລັງ ປະສານກັບເຈົ້າແຂວງໄຊຍະພູມ ນຳເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົ້າກວດສອບ ສຳນັກປະຫຼາດ ໃນພຶ້ນທີ່ ເມືອງ ຄອນສານ ແຂວງໄຊຍະພູມ ປະເທດໄທ ໂດຍອ້າງວ່າຕົນເອງເປັນພໍ່ຂອງທຸກສາສະໜາ ໂດຍຈາກການເຂົ້າກວດສອບພາຍໃນສຳນັກພົບເຫັນຮ່າງກາຍຜູ້ເສຍຊີວິດເຖິງ 11 ລາຍ ໂດຍມີການອ້າງວ່າຖ້າຂຶ້ນສະຫວັນ ຂະນະທີ່ລູກສິດແຈ້ງວ່າບໍ່ສາມາດໃຫ້ເບິ່ງໃບຢືນຍັນການເສຍຊີວິດ 5 ຄົນໄດ້.

ເຫດການດັ່ງກ່າວເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມຕົວ ຊາຍສູງອາຍຸ ເຊິ່ງອ້າງຕົນວ່າເປັນພໍ່ທຸກສາສະໜາ ຍັງໃຫ້ລູກສິດກິນນ້ຳຢ່ຽວ, ກິນອາຈົມ, ກິນຂີ້ກະເທິ ແລະ ຂີ້ໃຄ ສ່ວນນ້ຳຢາງເຫຼືອງຈາກສົບຜູ້ເສຍຊີວິດໃຊ້ໄວ້ທາໂຕເພື່ອບັນເທົາປວດເມື່ອຍຕາມຕົນໂຕ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ນຳໂຕຊາຍສູງອາຍຸຄົນດັ່ງກ່າວອອກຈາກສຳນັກ ທ່າມກາງສຽງຮ້ອງ ຕໍ່ຕ້ານ ຂອງລູກສິດທີ່ບໍ່ຍອມໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ນຳໂຕຊາຍດັ່ງກ່າວອອກໄປ ສ່ວນກໍລະນີຮ່າງຜູ້ເສຍຊີວິດທັງ 11 ລາບ ຢູ່ລະຫວ່າງການກວດສອບຢ່າງລະອຽດອີກຄັ້ງຕາມຂັ້ນຕອນກົດໝາຍ.