ສປປ ລາວ ກຽມເປີດປະເທດແບບເຕັມຮູບແບບເພຶ່ອກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວ

0
2090

ອີງຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ໃນວັນທີ 26 ເມສາ 2022 ກະຊວງ ຖວທ ໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດຈັດກອງປະຊຸມເພຶ່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາເງຶ່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການກະກຽມເປີດປະເທດແບບເຕັມຮູບແບບໃນຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາ (5) 2022 ນີ້.

ການເປີດປະເທດແບບເຕັມຮູບແບບນີ້ແມ່ນຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງໃນການກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ກະຈາຍລາຍໄດ້ສູ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ການເປີດປະເທດແບບເຕັມຮູບແບບນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າ ສປປ ລາວ ໄດ້ຄືກັບຕອນຍັງບໍ່ມີໂຄວິດ ໃນທຸກດ່ານສາກົນທົ່ວປະເທດ ແຕ່ຈະມີບາງເງື່ອນໄຂເພຶ່ອຄວາມຮັບປະກັນຄື ໄດ້ສັກວັກຊີນຄົບໂດສ, ມີໃບຢັ້ງຢືນກວດໂຄວິດກ່ອນເດີນທາງ ກໍສາມາດເດີນທາງເຂົ້າມາໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັກໂຕ (ລາຍລະອຽດຈະມີບົດແນະນຳຢ່າງເປັນທາງການໃນໄວໆນີ້).

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ