ໄທເລີ່ມປຶກສາຫາລືໃນການສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງໜອງຄາຍ-ວຽງຈັນ ແຫ່ງທີ 2

ໂຄງການທາງລົດໄຟລະຫວ່າງລາວ-ຈີນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຈາກປະເທດຈີນເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ແລະ ໄປຍັງປະເທດໄທ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ແລະ ຈີນ.

ທ່ານພົນເອກ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດໄທ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການບູລະນາການການເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟລະຫວ່າງໄທ ລາວ ແລະ ຈີນ ໂດຍມີທ່ານ ອະນຸທິນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປັນປະທານ ໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟລາວ ໄທ ແລະ ຈີນ ພ້ອມມີການວາງແຜນການສົ່ງສິນຄ້າ ເພື່ອພ້ອມທີ່ຈະຂັບເຄື່ອນສູ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຄົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ພ້ອມທັງຍັງໄດ້ມີການປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເດີນທາງຜ່ານລົດໄຟລະຫວ່າງວຽງຈັນ-ໜອງຄາຍ ແລະ ມີການເລັ່ງດໍາເນີນການສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງທີ 2 ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ.

ສູນປ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າທາງລົດໄຟແບບເລັ່ງດ່ວນຂອງໄທ ຈະມີການພັດທະນາສະຖານີລົດໄຟໜອງຄາຍເພື່ອໃຫ້ເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ກັບລົດໄຟລາວ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວຈະມີການພັດທະນາໃຫ້ເປັນສູນປ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າເພື່ອຮອງຮັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃນອະນາຄົດ. 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Matichon