ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ວັນທີ 19 ມັງກອນ 2022

0
1227

ຕາມການລາຍງານຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ກ່ຽວກັບສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ດັ່ງນີ້:

• ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນກຸ່ມນັກຮຽນ, ຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນ, ການເປີດໂຮງຮຽນທີ່ປອດໄພ ໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດຄືນ ຫຼື ໂຮງຮຽນທີ່ກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະເປີດຄືນ ຄວນປະຕິບັດມາດຕະການ 10 ຂໍ້ ອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຊິ່ງການປະຕິບັດທັງໝົດນີ້ ກໍ່ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຕິດເຊື້ອເປັນຈຸ້ມ ໃນກຸ່ມນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານຄູອາຈານ ເພາະຖ້າຫາກ ປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ເຂັ້ມງວດ ກຸ່ມນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ ກໍ່ອາດນຳເອົາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ມາແຜ່ສູ່ ຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ແລະ ເກີດການລະບາດເປັນວົງກວ້າງໄດ້.

• ສຳລັບ ພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ ທີ່ມີລູກຫຼານເຂົ້າຮຽນ ຄວນແນະນຳໃຫ້ລູກຫຼານຂອງທ່ານ ຮູ້ຈັກວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການຕິດເຊື້ອ ໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຊິນເຄິຍ ແລະ ເປັນປະຈຳ ເຊັ່ນ:
– ຕ້ອງໃສ່ຜ້າປິດປາກດັງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕະຫຼອດເວລາ (ປ່ຽນມື້ລະ 1-2 ອັນ)
– ໝັ່ນລ້າງມືເລື້ອຍໆ (ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງເລິກຮຽນ, ຫຼັງຈັບວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ, ຫຼັງເຮັດກິດຈະກຳໃນໂຮງຮຽນ)
– ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ແມັດ
– ບໍ່ກິນເຂົ້າຮ່ວມໝູ່
ຄຽງຄູ່ກັນກັບ ການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນຕົນເອງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ ຄວນພາລູກຫຼານຂອງທ່ານໄປຮັບການສັກວັກຊີນຕາມເກນອາຍຸທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ດີທີ່ສຸດ ກໍ່ແມ່ນກ່ອນ ລູກຫຼານຂອງທ່ານ ຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື ກຳລັງເຂົ້າໂຮງຮຽນ ກໍ່ສາມາດໄປສັກໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຈັບເປັນ ແລະ ເສຍຊີວິດ.

• ກ່ອນຈະຈົບກະຖະແຫຼງຂ່າວໃນມື້ນີ້ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບ ກ່ຽວກັບ ເງື່ອນໄຂ ສຳລັບຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍລະນີອອກໂຮງໝໍ ມີດັ່ງນີ້:
➢ ກໍລະນີບໍ່ມີອາການ:
– ໃຫ້ອອກໂຮງໝໍໃນມື້ທີ 10 ນັບແຕ່ມື້ຮູ້ຜົນກວດເປັນບວກ
– ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກັກຕົວເອງ ພາຍຫຼັງອອກຈາກໂຮງໝໍ, ສາມາດໃຊ້ຊີວິດຕາມປົກກະຕິໃນສັງຄົມ ໂດຍນຳໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນຕົນເອງ ຕາມວິຖີຊີວິດແບບໃໝ່
– ຖ້າມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບອື່ນໆ ພາຍຫຼັງຈາກອອກໂຮງໝໍ ສາມາດໄປກວດຢູ່ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວໃກ້ບ້ານທ່ານ
➢ ກໍລະນີມີອາການ:
– ໃຫ້ອອກຈາກສະຖານທີ່ປິ່ນປົວຢ່າງໜ້ອຍ 13 ມື້ (10 ມື້ຫຼັງເລິ່ມມີອາການ + 3 ມື້ທີ່ບໍ່ມີອາການໄຂ້ ແລະ ບໍ່ມີອາການຂອງໝວດລະບົບຫາຍໃຈ)
– ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກັກຕົວເອງ ຫຼັງຈາກອອກໂຮງໝໍ, ສາມາດໃຊ້ຊີວິດຕາມປົກກະຕິໃນສັງຄົມ ໂດຍນຳໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນຕົນເອງ ຕາມວິຖີຊີວິດແບບໃໝ່
– ຖ້າມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບອື່ນໆ ພາຍຫຼັງຈາກອອກໂຮງໝໍ ແມ່ນໃຫ້ໄປກວດຢູ່ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວໃກ້ບ້ານຂອງທ່ານ