ສາວຂີ້ຄ້ານ! ຕົວະວ່າເປັນອຳມະພາດ 20 ປີ ເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວຄົນດູແລທຸກຢ່າງ

0
1898

ສາວຂີ້ຄ້ານ ທຳທ່າເປັນອຳມະພາດດົນເຖິງ 20 ປີ, ຕົວະໃຫ້ຄອບຄົວເບິ່ງແຍງທຸກຢ່າງ ແຕ່ຄວາມຈິງກໍຄືຄວາມຈິງ ເມືອຫຼານຂອງລາວໄດ້ເຫັນນ້າສາວທີ່ເປັນອຳມະພາດຄົນນີ້ລຸກຍ່າງໄດ້.

ວັນທີ 7 ມັງກອນ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ຈາກເວບໄຊ້ ETtoday ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສາວຈີນ ອາຍຸ 35 ປີ ນອນປ່ວຍຕິດຕຽງເປັນອຳມະພາດດົນເຖິງ 20 ປີ ຕ້ອງຫາຄົນໃນຄອບຄົວເບິ່ງແຍງຕະຫຼອດ ຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງອາຫານຈົນໄປຮອດການພິກໂຕ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າສາວຄົນນີ້ຂີ້ຕົວະ ຈົນມື້ໜຶ່ງໄດ້ຮູ້ຄວາມຈິງ.

ສາວຄົນນີ້ ມີຊື່ວ່າ: ອູກຸ້ຍອິງ ຄອບຄົວຂອງລາວອາໄສໃນເຫີເປຍ ປະເທດຈີນ, ພໍ່ລາວເສຍຊີວິດແຕ່ຕອນລາວຍັງນ້ອຍ ແລະ ມີແມ່ເປັນເສົາຫຼັກຄອບຄົວ ໂດຍສາວຂີ້ຕົວະຄົນນີ້ເປັນລູກສາວຫຼ້າ ມັກສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮັກ ແລະ ເບິ່ງແຍງດູແລທຸກຢ່າງ.

ຍ້ອນແນວນັ້ນເຮັດໃຫ້ ອູກຸ້ຍອິງ ກາຍເປັນຄົນເອົາແຕ່ໃຈຕົນເອງ ແລະ ອິດສາອ້າຍເອື້ອຍຕະຫຼອດ. ຈົນມາອາຍຸ 16 ປີ, ອູກຸ້ຍອິງ ໄດ້ຜິດກັນນຳອ້າຍ ແລະ ອ້າຍໄດ້ຕົບໜ້ານ້ອງສາວ. ຫຼັງຈາກມື້ນັ້ນມາ, ອູກຸ້ຍອິງ ກໍເລີ່ມຫຼົ້ມປ່ວຍ ແລະ ບອກວ່າຕົນເອງເປັນອຳມະພາດຍ່າງບໍ່ໄດ້.

ຈົນຄວາມຈິງປາກົດ, ເມື່ອມື້ໜຶ່ງຫຼານ ຂອງອູກຸ້ຍອິງ ກັບມາຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ໄດ້ເຫັນນ້າສາວທີ່ເປັນອຳມະພາດລຸກຂຶ້ນມາຍ່າງ ຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼານກໍໄດ້ໄປບອກແມ່(ເອື້ອຍຂອງອູກຸ້ຍອິງ) ແລະເອື້ອຍຂອງລາວກໍໄດ້ລັກຕິດກ້ອງວົງຈອນວ່າເລື່ອງນີ້ເປັນແນວໃດແທ້, ຈົນໄດ້ເຫັນອູກຸ້ຍອິງທີ່ເປັນອຳມະພາດລຸກຂຶ້ນຈາກຕຽງໄປຫາແນວກິນຢູ່ເຮືອນຄົວ ກ່ອນທີ່ຈະກັບມານອນຢູ່ຕຽງຕາມປົກກະຕິ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນຄອບຄົວກໍໄດ້ບັງຄັບພາອູກຸ້ຍອິງໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍ ແລະ ພົບວ່າ: ຮ່າງກາຍຂອງອູກຸ້ຍອິງແມ່ນປົກກະຕິດີ ບໍ່ໄດ້ເປັນອຳມະພາດ ແຕ່ກັບພົບວ່າ ອູກຸ້ຍອິງນັ້ນມີສະພາບຈິດທີ່ຜິດປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເຂົ້າຮັກສາສະພາບຈິດ.

ປັດຈຸບັນ, ອູກຸ້ຍອິງ ໄດ້ຮັບການຮັກສາຈົນຫາຍດີ ແລະ ກັບມາໃຊ້ຊີວິດປົກກະຕິຄືຄົນທຳມະດາໄດ້ແລ້ວ.