ບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອລົ້ນຊະຊາຍ ຕ້ອງແກ້ທີ່ຜູ້ຖິ້ມ ຫຼື ຄວນເພີ່ມຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ?

0
1586

ເວົ້າເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມແລ້ວ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງເລີຍກໍຄືການຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ການເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງເປັນລະບຽບ ແລະ ຖືກວິທີ. ເຊິ່ງພາບທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນກໍເປັນພາບຈາກຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ຕາມແຕ່ລະສະຖານີລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຊິ່ງເປັນພາບທີ່ຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ລົ້ນອອກມາຈາກຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ ເພາະຖັງຂີ້ເຫຍື້ອມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຕ້ອງການຖິ້ມ ເຊິ່ງເປັນພາບທີ່ຖ້າຢ່າງກາຍໄປກາຍມາແລ້ວ ກໍເບິ່ງບໍ່ຄ່ອຍງາມຕາປານໃດ.

ພາບຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ທີ່ສະຖານີລົດໄຟ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຮູບຈາກເຟສບຸກ Khavi Homsombath

ພາບຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ທີ່ສະຖານີລົດໄຟ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ແລ້ວທ່ານເດ ຄິດວ່າຄວນແກ້ໄຂບັນຫານີ້ແນວໃດ?