AstraZeneca ກຽມພ້ອມທີ່ຈະພັດທະນາວັກຊີນໃຫ້ທັນກັບເຊື້ອໂຄວິດ-19 ກາຍພັນ

ເວັບໄຊ້ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 2021ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ AstraZeneca Plc ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford ເພື່ອພັດທະນາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໂອໄມຄຣອນໂດຍສະເພາະ.

ທາງດ້ານໂຄສົກຂອງ AstraZeneca ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າໃນຂະນະນີ້ບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນວິທີການສຶກສາການວິໄຈໃນເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອຜະລິດວັກຊີນສໍາລັບໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford.

ທັງນີ້ຜົນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາພົບວ່າວັກຊີນຂອງ AstraZeneca ສູດປັດຈຸບັນທີ່ສັກສອງເຂັມແມ່ນສາມາດມີພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່ກັບໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໂອໄມຄຣອນໄດ້ສ່ວນໜຶ່ງ ແຕ່ຖ້າຫາກໄດ້ສັກວັກຊີນເຂັມກະຕຸ້ນທີ່ເປັນວັກຊີນຊະນິດ mRNA ເປັນເຂັມທີ 3 ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນພູມຄຸ້ມກັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນຕໍ່ກັບເຊື້ອໂອໄມຄຣອນ.

ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ຜະລິດວັກຊີນ Pfizer/BioNTech ແລະ Moderna ກໍເຄີຍກ່າວວ່າກໍາລັງມີການວາງແຜນພັດທະນາວັກຊີນສໍາລັບໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໂອໄມຄຣອນໂດຍສະເພາະເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ທາງບໍລິສັດ Moderna ອາດຈະເລີ່ມທົດລອງໃນຕົ້ນປີ 2022.