ລັດຖະບານຈະພະຍາຍາມດຶງ 700 ກວ່າບໍລິສັດລົງທຶນເຂົ້າໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນອີກ 5 ປີ

ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ (2021-2025) ຈະສູ້ຊົນດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າມາໃນເຂດໃຫ້ໄດ້ປະມານ 709 ບໍລິສັດ ພ້ອມຊຸກຍູ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ໄດ້ປະມານ 130.000 ຄົນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ແຮງງານລາວເປັນຫຼັກ; ຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດໃຫ້ໄດ້ 1.217 ຕື້ກວ່າກີບ ໂດຍຈະສຸມໃສ່ລາຍຮັບຈາກອາກອນຕ່າງໆໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.

ທ່ານ ສອນປະເສິດ ດາລາວົງ, ວ່າການຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວວ່າ: ທາງການຈະຕິດຕາມການຖືຮຸ້ນຂອງລັດຢູ່ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ, ຈຸດ C  ສະຫວັນ-ເຊໂນ, ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ, ເຂດປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ. ໃນກໍລະນີເຂດໃດທີ່ລັດເອົາດິນເປັນຮຸ້ນແຕ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ອາດຈະປ່ຽນມາເປັນການເກັບຄ່າສຳປະທານໃນແຕ່ລະປີ. ນອກນັ້ນ ກໍຈະຈະເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງຂອງບັນດາເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍຈະສຸມໃສ່ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ແລະ ເຂດບໍ່ເຕ່ນແດນງາມກ່ອນ ພ້ອມປະເມີນການປະຕິບັດສັນຍາຂອງບັນດາເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະປັບປຸງການບໍລິການປະຕູດຽວຂອງບັນດາເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນດ້ານການບໍລິການ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດອອກອະນຸຍາດຢູ່ກັບທີ່ໄດ້. ຂຶ້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານສະໜອງແຮງງານລາວເຂົ້າເຂດ. ພ້ອມທັງ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງຂອງລາວໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກການພັດທະນາ; ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ໃນຂະນະທີ່ການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ວ່າຈະຢຸດຕິເມື່ອໃດ. ສະນັ້ນ, ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ປະເທດ ກໍຈະມີຜົນກະທົບເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະການດຶງດູດການລົງທຶນ, ການປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ