ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍລະຫວ່າງການປະຊຸມສະພາໃນຕວັກກີ ຈົນມີການຊົກຕີກັນ

ເວັບໄຊ້ຂ່າວຕ່າງປະເທດໄດ້ລາຍງານວ່າ: ສະພາປະເທດຕວັກກີຕ້ອງພົບກັບບັນຫາທີ່ສະມາຊິກສະພາໄດ້ເວົ້າຈາສຽດສີໃສ່ກັນ ແລະ ກັນ ລວມທັງເກີດມີການຊົກຕີກັນ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກນິຕິບັນຍັດກໍາລັງອະພິປາຍເລື່ອງງົບປະມານ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງປະເທດ ທີ່ກໍາລັງພົບກັບບັນຫາເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າຈາກຄ່າເງິນທີ່ຕໍ່າລົງ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີທີ່ຮຸນແຮງ.

ຄວາມວຸ້ນວາຍໃນສະພາໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕຶງຄຽດຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ດິ້ນຮົນເພື່ອຊື້ອາຫານ ແລະ ຢາໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາເພີ່ມສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງຄ່າເງິນຫຼຸດລົງປະມານ 30% ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີເພີ່ມຂຶ້ນສູງເຖິງ 21%.

ການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍລົງຫຼາຍຄັ້ງເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດຫຼົ້ມ ແລະ ເຖິງວ່າຈະມີສຽງວິພາກວິຈານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແຕ່ປະທານາທິບໍດີຂອງຕວັກກີກໍຍັງສະໜັບສະໜຸນນະໂຍບາຍນີ້ ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການເສດຖະກິດໃໝ່ ໂດຍເນັ້ນການສົ່ງອອກ, ສິນເຊື່ອ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ທາງເສດຖະກິດ.