ຮິບໂປໃນສວນສັດຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ

ໃນວັນທີ 4 ທັນວາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ເວັບໄຊ້ ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີຮິບໂປ 2 ໂຕໃນສວນສັດ ແອນເວີບ ໃນປະເທດເບລຢ້ຽມຕິດໂຄວິດ-19 ແລະ ຖືເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ມີການຕິດເຊື້ອໃນໂຕຮິບໂປ.

ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ສວນສັດໄດ້ລະບຸວ່າ ຮິບໂປ ທີ່ຊື່ວ່າ: ອະມານິ ອາຍຸ 14 ປີ ແລະ ເຮີມຽນ ອາຍຸ 41 ປີ ໂດຍທັງສອງໂຕບໍ່ມີອາການໃດໆສະແດງອອກມາ ມີແຕ່ຂີ້ມູກໄຫຼ ແຕ່ນີ້ທັງສອງໂຕໄດ້ຖືກກັກໂຕເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດລ່ວງໜ້າແລ້ວ.

ທັງນີ້ ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ມີການຄາດການວ່າເປັນເຊື້ອທີ່ແຜ່ຈາກສັດໄປສູ່ຄົນ ແລະ ເປັນທີ່ພິສູດແລ້ວວ່າມີການແຜ່ຈາກຄົນໄປສູ່ສັດໄດ້ອີກດ້ວຍ ໂດຍສັດລ້ຽງລວມໄປເຖິງແມວ, ໝາ ແລະ ພັງພອນ ຕິດເຊື້ອຫຼັງມີການສໍາພັດໃກ້ເຊິດກັບເຈົ້າຂອງ ແລະ ໃນສວນສັດຕ່າງໆກໍມີການລາຍງານເຖິງການເຈັບເປັນຂອງສັດຕ່າງໆໃນສວນສັດເຊັ່ນດຽວກັນ. ໂຄວິດ-19 ຍັງມີການແຜ່ກະຈາຍໄປຍັງສັດປ່າອື່ນໆອີກດ້ວຍ ແຕ່ສໍາລັບສວນສັດທີ່ຮິບໂປສອງໂຕຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວຈາກການກວດສອບຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ແລ້ວວ່າບໍ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນໃດທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19.