ເຕົ່າຫາຍາກຈາກປະເທດອາເມລິກາ ທີ່ມີ 2 ຫົວ 6 ຂາ

ໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ 2021 ເວັບໄຊ້ ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ມີລູກເຕົ່າໂຕໜຶ່ງເປັນສາຍພັນເຕົ່າ Diamondback terrapin ອາຍຸ 2 ອາທິດ ທີ່ເກີດມາມີ 2 ຫົວຢູ່ໃນກະດອງດຽວກັນ ແລະ ມີ 6 ຂາ ໂດຍລູກເຕົ່າສອງຫົວນີ້ເກີດຈາກການວາງໄຂ່ຂອງແມ່ເຕົ່າທີ່ສູນອະນຸລັກພັນສັດຫາຍາກ ໃນລັດ ແມສຊາຊູເຊດ ປະເທດ ອາເມລິກາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບອກວ່າປົກກະຕິເຕົ່າສາຍພັນນີ້ກໍເປັນສັດຫາຍາກຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຍິ່ງເກີດມາມີສອງຫົວແບບນີ້ຍິ່ງຫາຍາກກວ່າເກົ່າ.

ທາງດ້ານແພດປະຈໍາສູນອະນຸລັກພັນສັດຫາຍາກເບີດເຊເຄບ ໄດ້ລະບຸວ່າ ລູກເຕົ່າໂຕນີ້ມີສອງຫົວ ແລະ ມີ 6 ຂາ ມັນເກີດມາພ້ອມກັບພາວະທີ່ຜິດປົກກະຕິທີ່ຊື່ວ່າ Bicephalic ລູກເຕົ່າດັ່ງກ່າວຕ້ອງຢູ່ໃນຕູ້ອົບເພື່ອສັງເກດສະພາບຮ່າງກາຍ ໂດຍການກວດສອບດ້ວຍລັງສີວິທະຍາພົບວ່າ ແຕ່ລະຫົວມີລະບົບການກິນ ແລະ ການຍ່ອຍອາຫານຂອງຕົນເອງ ແຕ່ລະຫົວກໍຈະມີລະບົບຫາຍໃຈແຍກອອກຈາກກັນ ແລະ ຕັ້ງແຕ່ເຝົ້າຕິດຕາມສຸຂະພາບຮ່າງກາຍຂອງລູກເຕົ່າຕັ້ງແຕ່ຕອນເກີດເຫັນວ່າພວກມັນແຂງແຮງດີ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະໄດ້ພາໄປສະແກນຮ່າງກາຍເພື່ອສຶກສາໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.