ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນເດືອນກັນຍາເພີ່ມ 4.17% ທຽບຊ່ວງເດືອນດຽວກັນຂອງປີກ່ອນ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນ ສປປ ລາວ ເມື່ອທຽບຊ່ວງເດືອນດຽວກັນຂອງປີກາຍ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 3.81% ໃນເດືອນສິງຫາ ມາເປັນ 4.17% ໃນເດືອນກັນຍາ ຂະນະທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນຕໍ່ເດືອນຫຼຸດລົງຈາກ 0.59% ໃນເດືອນສິງຫາ ມາທີ່ 0.50% ໃນເດືອນກັນຍາ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖະຕະແຫ່ງຊາດ ຮູ້ວ່າ: ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນ 9 ເດືອນຂອງປີ 2021 ຢູ່ທີ່ 3.33% ຂະນະທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ປີຕໍ່ປີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຜັນຜວນຂອງສິນຄ້າອຸປະໂພກ 12 ໝວດ ເຊັ່ນລາຄາສິນຄ້າ ແລະບໍລິການຢູ່ທີ່ 7.39% ເຊິ່ງສາເຫດຫຼັກທີ່ພາໃຫ້ເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແມ່ນສືບເນື່ອງມາຈາກວິກິດຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະການກຳຈັດການເດີນທາງ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່ແຂວງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກໃນທົ່ວປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ.

ສຳລັບລາຄາຄຳ ແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຍັງຄົງຜັນຜວນໃນຕະຫຼາດໂລກ ລວມທັງຄ່າເງິນກີບລາວທີ່ອ່ອນລົງເມື່ອທຽບກັບສະກຸນເງິນບາດ ແລະໂດລາສະຫະລັດ ອັນໄດ້ກາຍເປັນປັນຫາໃຫ້ກັບປະເທດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພາະສິນຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນຳເຂົາຈາກຕ່າງປະເທດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ