ຂໍ້ບັງຄັບ !! ພະນັກງານລັດຖະກອນທຸກຄົນໃນປະເທດມາເລເຊຍຕ້ອງສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 ລັດຖະບານມາເລເຊຍ ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງລັດຖະມົນຕີທ່ານ ອິສມາອິລ ຊາບີ ຢາຄອບ ໄດ້ອອກຂໍ້ບັງຄັບໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນໜ່ວຍງານພາກລັດທຸກຄົນໃນປະເທດມາເລເຊຍຕ້ອງສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໂດຍຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນສະເພາະກໍລະນີທີ່ມີສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າລັດຖະບານສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ຄໍາສັ່ງລ່າສຸດຂອງລັດຖະບານມາເລເຊຍກໍຄືການຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນການສັກວັກຊີນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃຫ້ກວມເອົາ 80% ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນໃນປະເທດພາຍໃນທ້າຍປີນີ້. ໃນປັດຈຸບັນນີ້ປະເທດມາເລເຊຍຖືເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ດໍາເນີນການສັກວັກຊີນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໄດ້ໄວທີ່ສຸດໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເນື່ອງຈາກສາມາດດໍາເນີນການສັກວັກຊີນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໄປແລ້ວເຖິງ 61% ຈາກຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດ 32 ລ້ານຄົນ. 

ປະເທດມາເລເຊຍມີພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດປະມານ 1.6 ລ້ານຄົນ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນມີພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ສັກວັກຊີນໄປແລ້ວປະມານ 98% ແລະ ຍັງເຫຼືອພຽງ 16,902 ຄົນ ຫຼື ປະມານ 1.6% ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນຈັກເຂັມ ໂດຍລັດຖະບານມາເລເຊຍໄດ້ໃຫ້ເວລາພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນສັກວັກຊີນໃຫ້ຕື່ນຕົວໄປສັກວັກຊີນຈົນຮອດວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຖ້າພະນັກງານລັດຖະກອນຄົນໃດທີ່ບໍ່ສາມາດສັກວັກຊີນໄດ້ຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບຮັບຮອງແພດທີ່ອອກໂດຍແພດປະຈໍາຢູ່ໂຮງໝໍລັດເທົ່ານັ້ນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Thairath