ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນໃນປະເທດກອງໂກ ຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຈາກພະນັກງານ WHO

ແມ່ຍິງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງປະເທດກອງໂກ ຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ ໄດ້ອອກມາຮຽກຮ້ອງວ່າຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຈາກພະນັກງານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກທີ່ເຂົ້າໄປຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດອີໂບລາ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ. 

ທາງຄະນະກໍາມະການໄດ້ສອບສວນກັບບັນດາແມ່ຍິງທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ພວກເຂົາບອກວ່າ ຖ້າຢາກມີວຽກເຮັດຕ້ອງແລກກັບການມີເພດສໍາພັນ. ນອກຈາກນີ້, ບັນດາແມ່ຍິງໃນທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າລັກດື່ມເຄື່ອງດື່ມມຶນເມົາ, ຖືກທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍໃນໂຮງໝໍ ແລະ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ມີເພດສໍາພັນ.

ທ່ານ ດຣ. ເທດຮອສ ຜູ້ອໍານວຍການອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈາກບົດລາຍງານທີ່ເຂົາໄດ້ອ່ານກ່ຽວກັບການລະເມີດທາງເພດ ເຂົາເອງໄດ້ອອກມາຂໍໂທດວ່າ: “ຂ້ອຍຂໍໂທດສໍາລັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຈົ້າ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງຂ້ອຍໃນຕອນນີ້ກໍຄືລົງໂທດ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີກັບຜູ້ທີ່ກະທໍາຜິດຢ່າງທີ່ສຸດໂດຍບໍ່ມີການອະໄພໂທດໃຫ້” ແລະ ເຂົາຍັງໃຫ້ຄໍາສັນຍາວ່າຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ຈະຍົກໂຄງສ້າງວັດທະນາທໍາຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໃຫ້ສູງຂຶ້ນບໍ່ໃຫ້ເກີດເລື່ອງແບບນີ້ອີກ. 

ແຫຼ່ງຂ່າວ BBC