ອິນເດຍພົບເຊື້ອລາຂາວທີ່ອັນຕະລາຍກວ່າເຊື້ອລາດຳ

ຫຼັງຈາກເຊື້ອລາສີດຳມີການລາຍງານຂອງການຕິດເຊື້ອແມ່ນຍ້ອນເຊື້ອລາຂາວສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ມາເຖິງຕອນນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ລາຍງານສື່ຕ່າງໆອ້າງວ່າ ລັດພິຫານໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບເຊື້ອລາສີຂາວ 4 ຊະນິດ, ເຊິ່ງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບກ່າວວ່າມັນເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍກວ່າໂຣກ Mucormycosis.

ມີຫຼັກຖານພຽງເລັກນ້ອຍທີ່ພົບເຫັນກ່ຽວກັບເຊື້ອລາສີຂາວທີ່ແຜ່ລາມໄປລັດອື່ນໆ, ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຮູ້ສຶກວ່າມັນອາດຈະຮ້າຍແຮງເທົ່າກັບໄວຣັດ, ອີງຕາມບົດລາຍງານ (PTI ເພື່ອເປັນຕົວແທນ).

ໂຣກ Mucosal ຫຼື ເຊື້ອລາດຳໃນປະເທດອິນເດຍກຳລັງໄດ້ລະບາດຫຼາຍຫຼັງຈາກ Covid-19 ເຊິ່ງເປັນບັນຫາດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນການຕິດເຊື້ອລາໃນປະເທດອິນເດຍໃນປັດຈຸບັນ. ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານກາງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດ ແລະ ເຂດແດນຂອງສະຫະພັນ (UTs) ແຈ້ງຂໍ້ມູນເຊື້ອລາດຳເປັນໂຣກທີ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລະບາດຂອງພະຍາດປີ 1897 ຢ່າງຮີບດ່ວນພາຍໃນສາມວັນ ຫຼື 24 ຊົ່ວໂມງໃນກໍລະນີເລັ່ງດ່ວນ.

ມີລາຍງານວ່າເຊື້ອລາສີຂາວແມ່ນໄດ້ຮັບການແນະນຳວ່າເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍກ່ວາເຊື້ອລາສີດຳ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບເພາະມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ຜິວ ໜັງ, ກະເພາະ, ໝາກ ໄຂ່ຫຼັງ, ສະໝອງ ຕົນຕົວ ແລະ ປາກ, ນອກເໜືອຈາກປອດແລ້ວ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ