ກະຊວງ ຖວທ ກຽມຫັນການທ່ອງ ທ່ຽວເປັນອຸດສາຫະກໍາ

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນ 5 ປີຂ້າງໜ້າ, ນັບແຕ່ ປີ 2021-2025, ກະຊວງ ຖວທ ຈະສຸມໃສ່ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ,  ໂດຍສະເພາະຈະຫັນການທ່ອງ ທ່ຽວ ເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ  ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ເຂັ້ມງວດ, ສ້າງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ມີເອກະລັກ ແລະ ມີຈຸດສຸມຕາມທ່າແຮງເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ແລະ ຕາມທິດສີຂຽວຍືນຍົງ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນລາວຫັນມາສູ່ ລາວທ່ຽວລາວ, ໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນລາວ, ກະຈາຍລາຍໄດ້ສູ່ທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍຂຶ້ນໄປຄຽງຄູ່ກັບການໂຄສະນາລາວ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຍົກລະດັບສີມື ແລະ ຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ປັບປຸງການບໍລິການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຊຸກຍູ້ຮູບແບບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານການນໍາທ່ຽວ, ການບໍລິຫານຈັດການ, ການບໍລິການໃນທຸກຕໍາແໜ່ງທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ຮັບປະ ກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ