ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສະເໜີຫລາຍບັນຫາໃຫ້ລັດຖະບານຊ່ວຍແກ້ໄຂ

 

ໃນວັນທີ 6 ຕຸລານີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫລີມສະຫລອງວັນຄູແຫ່ງຊາດຂຶ້ນ, ໂດຍການໃຫ້

ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ດຣ. ພັນຄຳ ວິພາວັນ ຮອງນາຍົກລັດຖະ

ມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີບັນດາທ່ານອະທິການບໍດີພ້ອມຄູອາຈານ ແລະ

ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ, ທ່ານ ສຈ. ດຣ. ສຸກກົງແສງ ໄຊຍະເລີດ ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບ

ກຽດຂຶ້ນລາຍງານ ໂດຍໄດ້ສັງເກດຄືນບົດບາດຜົນງານຂອງຄູອາຈານຕະຫລອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມທັງສະເໜີ

ຄວາມຈຳເປັນມາຍັງລັດຖະບານ ເພື່ອຊອກສ່ອງທາງແກ້ໄຂໃນການພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລຂອງຕົນໃຫ້ມີບາດ

ກ້າວໃນການຂະຫຍາຍຕົວຕາມລຳດັບ.

 

ບັນດາຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວລວມມີ 4 ບັນຫາສຳຄັນເປັນຕົ້ນດຳລັດ 071 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຂອງມະຫາ

ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ດຳລັດ 033 ວ່າ ດ້ວຍຕຳແໜ່ງວິຊາການຂອງຄູສອນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ

ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຕ່າງໆ (ສະບັບປັບປຸງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເທື່ອ); ຂໍເພີ່ມອັດຕາເບ້ຍລ້ຽງ

ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໃນແຜນ ທີ່ມາຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເພາະຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ຮັບ 70.000 ກີບ/ເດືອນ/ຄົນ, ອີງ

ໃສ່ຄ່າຄອງຊີບແລ້ວເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ; ຂໍເພີ່ມງົບປະມານສຳລັບອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນການ

ທົດລອງ ແລະ ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການຍົກລະດັບພະນັກງານຄູອາ

ຈານ. ຫາກບັນດາຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຕອບສະ ໜອງ ແລະ ແກ້ໄຂເທົ່າທີ່ຄວນແລ້ວຈະເປັນສ່ວນສຳຄັນ

ໃນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄລຍະ II (2016-2020) ໃຫ້ປະສົບກັບ

ຄວາມສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ