ໄຟປ່າໄໝ້ລາມລັດກາລີຟໍເນຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບເພີງ 5 ພັນຄົນ ຍັງຄວບຄຸມເພີງບໍ່ຢູ່!

 

ໄຟປ່າທາງຕອນເໜືອຂອງລັດກາລີຟໍເນຍ ຍັງຄົງລຸກໄໝ້ລາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະຊາຊົນເກືອບ 3 ພັນຄົນ

ຕ້ອງອົບພະຍົບໜີຕາຍອອກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງຕົນ.

 

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານໃນວັນທີ 22 ກັນຍານີ້ວ່າ ຈົນເຖິງເວລານີ້ ທາງການລັດກາລີຟໍເນຍຍັງບໍ່ອາດສະ

ຫລຸບໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ມີພື້ນທີ່ປ່າໄມ້, ເຮືອນຊານ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງອື່ນໆເສຍຫາຍໄປແລ້ວ ຫລາຍ ຫລື ໜ້ອຍ

ເທົ່າໃດ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບເພີງຈຳນວນຫລາຍກ່ວາ 5,000 ຄົນ ເຊິ່ງຖືກລະດົມມາຈາກທົ່ວສະຫະລັດ ກຳລັງເລັ່ງ

ມືແຂ່ງກັບເວລາ ແລະ ສະພາບອາກາດທີ່ຮ້ອນແຫ້ງ ອັນບໍ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການຄວບຄຸມໄຟປ່າດັ່ງກ່າວ.

 

ຈົນເຖິງຂະນະນີ້ ມີປະຊາຊົນປະມານ 100 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທາງການລັດກາລີຟໍເນຍ ໃຫ້ເດີນທາງ

ກັບໄປຍັງເຮືອນຂອງຕົນເອງໄດ້ ໂດຍໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນເກືອບ 3,000 ຄົນ ຍັງຄົງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງອົບ

ພະຍົບຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອເຫດຜົນດ້ານຄວາມປອດໄພ.

 

APTOPIX California Wildfires

557000011224703

557000011224704

557000011224706

557000011224708

557000011224710

557000011224713