ນ.ວ ສົ່ງນັກຮຽນຈົບ ມໍ ປາຍ ໄດ້ຄະແນນດີເດັ່ນ ໄປຕໍ່ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິງ

 

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນຫຼາຍສຸດ

ຂອງມັດທະຍົມສາມແຫ່ງທີ່ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ໃນສົກຮຽນ 2013-2014 ຜ່ານມາຈຳນວນ 20 ຄົນ ໄປຮຽນຕໍ່ວິຊາຊີບ

ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິງ ສສ ຫວຽດນາມ ຕາມການຕົກລົງກັບນະຄອນແຮກສ່ຽວຂອງນະຄອນ

ຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນໂຮ່ຈິມິງ.

 

ນັກຮຽນຈົບຊັ້ນ ມ.7 ທີ່ໄປຮຽນຕໍ່ວິຊາຊີບໃນຊຸດທຳອິດນີ້, ຄາດວ່າຈະໄດ້ ອອກເດີນທາງໃນທ້າຍເດືອນກັນຍານີ້, ໂດຍ

ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສີ່ແຫ່ງຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງຄື: ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍວຽງຈັນ-ໂຮ່ຈິ

ມິງ (ສີໂຄດ), ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນລາວ-ຫວຽດ (ຫລັກ 5) , ໂຮງຮຽນຫງວຽນຢູ ແລະ ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນຊົນ

ເຜົ່າ, ໂດຍແຕ່ລະໂຮງຮຽນໄດ້ຄັດເອົານັກຮຽນຜູ້ທີ່ມີຄະແນນຫຼາຍສຸດ ດີເດັ່ນໄປຮຽນຕໍ່ຈຳນວນ 5 ຄົນ, ເຊິ່ງນັກຮຽນ

ແຕ່ລະຄົນສາມາດເລືອກວິຊາຮຽນຂອງຕົນ ເພື່ອເຂົ້າຕໍ່ວິຊາຊີບຕາມຈຸດປະສົງທີ່ຕົນຕັ້ງໃຈໄວ້, ໂດຍການຮ່ວມມືຂອງ

ທາງນະຄອນໂຮ່ຈິມິງ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນຮັບພາລະທາງດ້ານທຶນການສຶກສາທັງໝົດ.

 

ທ້າວ ບຸນຄຳ ໄຊຍະສອນ ນັກຮຽນຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍວຽງຈັນ-ໂຮ່ຈິມິງ (ສີໂຄດ), ຊຶ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳ

ນວນ 20 ຄົນ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ໄດ້ກ່າວຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນຕໍ່ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາວ່າ: “ ນ້ອງມີຄວາມຮູ້ສືກຕື່ນ

ເຕັ້ນ ແລະ ພາກພູມໃຈຫລາຍ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຄິດມາກ່ອນວ່າໂຕເອງຈະຖືກຄັດເລືອກໄປຮຽນຕໍ່ໃນຄັ້ງນີ້ ທີ່ຜ່ານມາຕົນ

ເອງກໍຮຽນໄດ້ພໍປານກາງ, ແຕ່ຍ້ອນມີຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຈາກຄອບຄົວ, ຄູອາ

ຈານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ກຳລັງໃຈຈຶ່ງມີມື້ນີ້ໄດ້.  ເມື່ອໂອກາດມາຮອດແລ້ວກໍຈະຕັ້ງໃຈຊອກຮູ້ຮ່ຳ

ຮຽນ, ເຝິກຝົນຫລໍ່ ຫລອມຕົນເອງໃຫ້ເປັນນັກຮຽນເກັ່ງມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຈະນຳເອົາສິ່ງທີ່ຕົນໄດ້ຮຽນ

ຮູ້ມາສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລ ແລະ ຢາກຝາກໃຫ້ນ້ອງໆທີ່ພວມຈະຈົບ

ມ ປາຍ ໃນປີນີ້ ຫລື ອີກຫລາຍປີ ໃຫ້ຕັ້ງໃຈສືກສາຮ່ຳຮຽນຄວນຫາເວລາຫວ່າງອ່ານ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິຊາຮຽນ ເພາະມັນ

ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຈື່ຈຳໄດ້ໄວ້, ນອກຈາກນັ້ນຄວນຫັນມາຫລິ້ນກິລາເພື່ອສຸຂະພາບຫ່າງໄກຢາເສບຕິດນຳອີກ.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ