ລູກບໍ່ຖ່າຍຫຼາຍມື້ເຮັດແນວໃດດີ!

ເດັກເກີດໃມ່ຈະມີພັດທະນາການ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໃນທຸກໆມື້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລະບົບສະໝອງ,  ປະສາດ, ລະບົບກະດູດ ແລະ ກ້າມເນື້ອ ຮວມໄປເຖິງລະບົບຂັບຖ່າຍກໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຕາມຊ່ວງໄວອາຍຸ ໃນຄໍລຳແມ່ ແລະ ລູກມື້ນີ້ ແອັດມິນຈະມານຳສະເໜີວີທີຊ່ວຍໃຫ້ລູກຖ່າຍ ແລະ ແກ້ອາການທ້ອງອືດຂອງລູກນ້ອຍມາຝາກ ເຊິ່ງຈະມີວິທີໃດແນ່ນັ້ນເຮົາມາອ່ານໄປພ້ອມກັນເລີຍ

ວິທີຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂັບຖ່າຍໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ

1. ໃນກໍລະນີທີ່ເດັກເກີດໃໝ່ອາຍຸນ້ອຍກວ່າ 6 ເດືອນ ຍັງບໍ່ສາມາດກິນຜັກ ແລະ ໝັາກໄມ້ໄດ້ ແມ່ຈິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເປັນຄົນກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດເຊັ່ນຈຳພວກຜັກ, ໝາກໄມ້ທີ່ມາກາກໃຍ ແລະ ຊ່ວຍໃນລະບົບຂັບຖ່າຍ ໂດຍສະເພາະຈຳພວກໝາກຮຸ່ງສຸກ, ໝາກຂາມ,​ ໝາກກ້ຽງ ຮວມເຖິງການກິນນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍໆ ເພາະອາຫານເຫຼົານີ້ສາມາດສົ່ງຜ່ານໃຫ້ຈາກນ້ຳນົມໄປສູ່ລູກໄດ້

2. ຫາກລູກນ້ອຍມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນແລ້ວ ໃຫ້ດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ ຮວມທັງໃຫ້ກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ເໝາສົມ ເພື່ອຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຂັບຖ່າຍ

3. ລອງປ່ຽນສູດນົມຜົງທີ່ຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງລະບົບຂັບຖ່າຍ

4. ການນວນໜ້າທ້ອງລູກເບົາໆ ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂັບຖ່າຍອອກມາໄດ້ໄວຂຶ້ນ

5. ບໍ່ແນະນວິທີສວນຮູທະວານ ເພາະການສວນກົ້ນລູກເພື່ອໃຫ້ຖ່າຍນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ການທຳງານຂອງລຳໄສ້ທຳງານຜິດປົກກະຕິໄດ້

6. ຫາກພໍ່ແມ່ເຮັດທຸກວິທີທາງແລ້ວລູກນ້ອງຍັງບໍ່ຖ່າຍຫຼາຍໆມື້ ແນະນຳໃຫ້ໄປປຶກສາແພດເພື່ອຫາສາເຫດ