ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳກັດ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີຜີ

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊິ່ງມີການປັບປຸງກຳໜົດເຂດລິຂະສິດ ເຂດພື້ນທີ່ອະນຸລັກທັງສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະສິ່ງບາງສ່ວນໃຫ້ເໝາະສົມ ໂດຍຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຕາດນ້ຳກັດ ໃຫ້ຄືເກົ່າ.

ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳກັດເປັນນ້ຳຕົກຕາດ ທີ່ມີຄວາມສວຍງາມອີກແຫ່ງໜຶ່ງ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິ່ງໄກຈາກເທສະບານແຂວງປະມານ 20 ກິໂລແມັດ ຢູ່ເຂດບ້ານກັດ ແລະບ້ານແຟນ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຢູ່ໃນເຂດອະນຸລັກຍອດນ້ຳກັດ ມີເນື້ອທີ່ກວ່າ 20ພັນເຮັກຕາ ໃນແຕ່ລະປີຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປທ່ອງທ່ຽວ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທັງນີ້ ເພາະວ່າ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ຍັງມີທຳມະຊາດອັນອຸດົມສົມບູນ ທີ່ສວຍງາມ ກົມກືນກັບນ້ຳຕົກຕາດ ທີ່ໂອບອ້ອມໄປດ້ວຍທຳມະຊາດ ປ່າໄມ້ອາຍຸຫຼາຍຮ້ອຍປີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ນິຍົມຊົມຊອບໃນການທີ່ໄດ້ມາທ່ຽວ ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳກັດແຫ່ງນີ້ໃຫ້ໄດ້.

ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳກັດ ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ 1 ໃນ 3 ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ຖືກພັດທະນາ ໂດຍເຮັດເປັນແບບອະນຸລັກ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກເອກະຊົນ ແລະປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ການພັດທະນານ້ຳຕົກຕາດນ້ຳກັດ ຈະເປັນການອະນຸລັກອ່າງນ້ຳ ໃຫ້ສົມບູນ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນ ຂອງການພັດທະນາ ອັນເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ການອະນຸລັກສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງດ້ວຍການໂຄສະນາ ໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ.

ເວົ້າແຈ້ງໆ ລະ ຜູ້ຂຽນຍັງບໍ່ທັນມີໂອກາດ ໄດ້ໄປທ່ອງທ່ຽວສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ຈັກເທື່ອເລີຍ ແຕ່ວ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນ ແລະຮູບພາບ ຜູ້ຂຽນຕັ້ງໃຈໄວ້ວ່າ ຈະໃຫ້ມີໂອກາດໄດ້ໄປທ່ອງທ່ຽວສະຖານທີ່ ແຫ່ງນີ້ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ທ່ານຜູ້ອ່ານກໍຢ່າລືມເສຍເວລາໄປທ່ອງທ່ຽວເບິ່ງເດີ ມັນຈະແສນຄຸ້ມຄ່າກັບການເດິນທາງຢ່າງແນ່ນອນ ຮັບປະກັນໄດ້.

ຂອບໃຈຮູບພາບຈາກເພຈ: ຮູບພາບປະເທດລາວ