Youtuber ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ແນວໃດ?

0
649

ຫຼາຍທ່ານອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ Youtuber ມາກ່ອນເຊິ່ງເປັນກິດຈະກຳເສີມທີ່ຄົນລຸ້ນໃໝ່ເຮັດຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້. ແລ້ວທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າກິດຈະກຳເສີມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ສ້າງວີດີໂອນັ້ນໄດ້ ຈົນບາງຄົນຍຶດກິດຈະກຳນີ້ເປັນອາຊີບເລີຍ.

ທໍາອິດເຮົາມາທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບ Youtuber (ຍູທູບເບີ້) ກັນກ່ອນ. Youtuber ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ສ້າງວີດີໂອໃນຮູບແບບຂອງຕົນເອງ ແລະ ເອົາວີດີໂອນັ້ນມາລົງເຜີຍແຜ່ໃນໂຮມເພດຂອງ YouTube, ເຊິ່ງບາງຄົນອາດເຮັດວຽກນີ້ເປັນພຽງກິດຈະກຳເສີມ ຫຼື ເຮັດຍາມວ່າງ ແຕ່ບາງຄົນກໍເຮັດວຽກນີ້ເປັນອາຊີບຫຼັກເລີຍ. ຍິ່ງມີຄົນສົນໃຈເຂົ້າມາຊົມຫຼາຍເທົ່າໃດກໍມີລາຍຮັບຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ໂດຍເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ລາຍຮັບຈາກສ່ວນແບ່ງທີ່ YouTube ໄດ້ມອບໃຫ້ເວລາທີ່ມີໂຄສະນາປະກົດໃນວີດີໂອ ຂອງ Youtuber ຜູ້ນັ້ນ. ບາງຄັ້ງບໍລິສັດຂອງຜະລິດຕະພັນໃດໜຶ່ງກໍ່ຕິດຕໍ່ມາຫາ Youtuber ໂດຍກົງເພື່ອສ້າງວີດີໂອໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງແລ້ວແຕ່ຮູບແບບການນໍາສະເໜີຂອງ Youtuber ແຕ່ລະຄົນ.

ອີງຕາມຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ຈາກອາຈານສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງໜຶ່ງໃນປະເທດເຢຍລະມັນ ໄດ້ເຜີຍວ່າ:

  • 96,5% ຂອງ Youtuber ທັງໝົດ ສ້າງລາຍຮັບສະເລ່ຍບໍ່ເກີນ 12.140 ໂດລາສະຫະລັດ/ປີ
  • ໃນນັ້ນ 3% ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ ມີຜູ້ເຂົ້າຊົມວີດີໂອຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ 1 ເດືອນສູງກວ່າ 1.400.000 ຄັ້ງ, ສະເລ່ຍລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 16.800 ໂດລາສະຫະລັດ/ປີ;
  • ມີ ພຽງ 1% ກໍ່ຄື Youtuber ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດແມ່ນມີຄົນເຂົ້າເບິ່ງວີດີໂອຂອງເຂົ້າເຈົ້າໃນ 1 ເດືອນ ສູງເຖິງ 2.200.000 ຫາ 42.100.000 ຄັ້ງ ເຮັດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດສິນຄ້າທີ່ດັງໆ ຂໍເຊັນສັນຍາເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານເຂົ້າເຈົ້າໂດຍກົງ ຈື່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ Youtuber ໃນ 1% ນັ້ນມີລາຍຮັບທີ່ສູງກວ່າ Youtuber ໃນ 3% ຫຼາຍເທົ່າຕົວ.

ການຄົ້ນຄວ້າຍັງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເພີ່ມຕື່ມວ່າ ຖ້າມີຄົນເຂົ້າຊົມວີດີໂອທຸກ 1.000 ເທື່ອ, Youtuber ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ 1 ໂດລາສະຫະລັດ. ບາງກໍລະນີທີ່ Youtuber ມີຈໍານວນຜູ້ຕິດຕາມຫຼາຍຢູ່ແລ້ວ ຄ່າເງິນປັນຜົນກໍ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 5 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມວີດີໂອທຸກ 1.000 ຄັ້ງ. ປັດຈຸບັບ, ມີ Youtuber ເຊັນສັນຍາເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານກັບ YouTube ຈໍານວນ 100.000 ຄົນ ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2017 ປະມານ 40%.

ນອກຈາກ, Youtuber ແລ້ວຍັງມີຫຼາຍຄົນ, ຫຼາຍອາຊີບທີ່ໃຊ້ຊ່ອງ YouTube ໃນການແຈ້ງເກີດ ເຊັ່ນ: ນັກຮ້ອງ, ນັກສະແດງ, ນັກວິທະຍາກອນ ແລະ ນັກສິລະປະໃນດ້ານອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຜ່ານການເຜີຍແຜ່ວີດີໂອຂອງຕົນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄົນຮູ້ຈັກຜົນງານ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄວາມສາມາດຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງລາຍຮັບໃນອີກຮູບແບບທີ່ກໍາລັງແຜ່ຫຼາຍ. ຈາກຕົວເລກຂອງຜົນການຄົ້ນຄວ້າເຫັນວ່າ ອາຊີບ Youtuber ຍັງເປັນທີ່ນິຍົມສູງ ແລະ ຄາດວ່າຈະມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນອີກໃນທຸກໆປີ.

YouTube ໄດ້ເລີ່ມເຮັດການຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ນໍາໃຊ້ຊ່ອງ YouTube ໃນປີ 2007, ໂດຍຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າຂອງຊ່ອງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ ເຊິ່ງສະແດງອອກຈາກຈໍານວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຊົມວີດີໂອ ໃຫ້ມາເປັນຜູ້ຮ່ວມງານຂອງຕົນ (ໃນເວລານັ້ນວີດີໂອສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍ). ເມື່ອເຊັນສັນຍາເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານກັນແລ້ວກໍມີເງື່ອນໄຂຫຼັກວ່າ ທາງ YouTube ສາມາດລົງໂຄສະນາຕ່າງໆ ໃນຊ່ອງທາງໜ້າຕ່າງຂອງວີດີໂອນັ້ນ ແລະ ຈະປັນຜົນກໍາໄລຈາກລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກຄົນເຂົ້າມາຊົມວີດີໂອໃຫ້ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ (Youtuber).

ຕໍ່ມາປີ 2011, YouTube ໄດ້ເມີເງື່ອນໄຂກວ້າງອອກ ໂດຍເປີດໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປເຂົ້າມາເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ສ້າງວີດີໂອໃນຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼາຍເນື້ອໃນ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ ແລະ ມີຫຼາຍຄົນຫັນມາຍຶດຖືອາຊີບນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຕໍ່ມາໃນປີ 2017, ເງື່ອນໄຂໃນການເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານມີຫຼາຍຂຶ້ນຄື: ຕ້ອງມີຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມວີດີໂອລວມໄດ້ 10.000 ຄັ້ງ  ຈື່ງຈະໄດ້ຮັບການຕົກລົງໃຫ້ເຂົ້າເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານ. ປີ 2018 ເຖິງປັດຈຸບັນ, ກໍໄດ້ເພີ່ມເງື່ອນໄຂທີ່ຍາກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຄື: ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນ ຜ່ານມາ ວີດີໂອຕ້ອງມີຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມຄິດໄລ່ເປັນເວລາລວມໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 4.000 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຕ້ອງມີຈໍານວນຜູ້ຕິດຕາມສູງກວ່າ 1.000 ຄົນຂຶ້ນໄປ. ເຖິງເງື່ອນໄຂຈະຍາກຄືດັ່ງທີ່ກ່າວມາ ກໍຍັງມີ Youtuber ທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ປະຈໍາປີຈາກວີດີໂອຂອງຕົນໄດ້ຫຼາຍຕື້ກີບ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ໃບບົວ ຈັນທະລັງສີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ວາລະສານໄອຊີທີ ລາວ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.