WHO ເປີດເຜີຍເຊື້ອໂຄວິດ-19 ບໍ່ໄດ້ຫຼຸດອອກຈາກຫ້ອງທົດລອງຂອງຈີນ!!

0
1435

ອົງການອະນາໄມໂລກອອກລາຍງານກ່ຽວກັບການສືບຫາຕົ້ນຕໍຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍເປີດເຜີຍວ່າເຊື້ອໄວຣັສບໍ່ໄດ້ຫຼຸດອອກຈາກຫ້ອງທົດລອງຂອງຈີນ

ເມື່ອວັນທີ 30 ມີນາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ອົງການອະນາໄມໂລກ (World Health Organization-WHO) ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານສະຫຼຸບການສືບຫາຕົ້ນຕໍຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໂດຍລະບຸວ່າ ບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ເລີຍທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈະຫຼຸດອອກມາຈາກຫ້ອງທົດລອງຂອງຈີນ ແຕ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດການລະບາດຈາກສັດສູ່ສັດກ່ອນທີ່ຈະມາລະບາດສູ່ຄົນ.

ທ່ານ ທີໂດສ ອັດຮານອມ ກີບຣິເຍຊຸສ ຜູ້ອໍານວຍການອົງການອະນາໄມໂລກລະບຸວ່າ ອົງການອະນາໄມໂລກຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຕ້ອງເຮັດການສຶກສາວິໄຈຫຼາຍກວ່ານີ້ສໍາລັບການຢືນຢັນຂໍ້ສົງໃສທີ່ວ່າເຊື້ອດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼຸດອອກມາຈາກຫ້ອງທົດລອງຂອງຈີນ ໂດຍບອກວ່າທີມຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເກີດຄວາມຍາກລໍາບາກໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນດິບ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກີດການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ເວລາໃນການສືບຫາຫຼາຍກວ່ານີ້.

ກ່ອນໜ້ານີ້ທີມນັກວິທະຍາສາດ 17 ຄົນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງເມືອງອູຮັ່ນ ເມື່ອເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງເປັນເວລາ 4 ອາທິດ ເພື່ອສືບຫາຕົ້ນຕໍຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ແຕ່ເປັນພຽງການສຶກສາຈາກຕົວຢ່າງ ແລະ ຫຼັກຖານຕ່າງໆທີ່ລັດຖະບານຈີນຈັດຫາມາໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ.